Escut de Premiŕ de Mar
Notes de Premsa
29 OCTUBRE 2018

A partir d’aquesta setmana, les persones que tinguin un vehicle empadronat a Premiŕ de Mar rebran a casa un nou distintiu adhesiu per aparcar a les zones per a residents de manera gratuďta. Aquest distintiu permetrŕ aparcar a la zona blava de temporada durant l'estiu, així com també a d’altres espais per a residents que es preveu habilitar a partir del 2019. Per aquest motiu, es recomana que tothom el colˇloqui al vidre del vehicle.

El nou distintiu per a residents, a diferčncia dels models anteriors, és gratuďt i s’envia directament als domicilis. Els distintius anteriors caduquen el 31 de desembre.

L’adhesiu és únic i intransferible i serŕ lliurat a les següents persones:

  • Titulars del vehicle en alta al padró de l’IVTM de Premiŕ de Mar.
  • Persones empadronades a Premiŕ de Mar, que disposin de vehicle facilitat per la seva empresa (acreditar mitjançant certificació de l’empresa).
  • Titulars del vehicle que acreditin tenir lloc de treball en la zona d’influčncia.

Les persones que no rebin el distintiu a casa i el vulguin solˇlicitar podran fer-ho en breu a través del web municipal.