Ajuntament de Premià de Mar

Premià Serveis Municipals S.L.U.
Informació publicada el 18 de novembre de 2010
Anunci modificació estatuts de Primilia Serveis

La Junta General de la societat mercantil “Premià Serveis Municipals, SLU”, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 d´octubre de 2010, adoptà els acords següents:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l´article 2on (Objecte Social)
dels Estatuts de la societat municipal de capital integrament propietat de
l´Ajuntament de Premià de Mar, Premià Serveis Municipals, SLU en el sentit
d´afegir el paràgraf següent:

La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l´Ajuntament de Premià
de Mar que li podrà efectuar encàrrec de gestió de les prestacions relacionades
amb el seu objecte social.

SEGON.- EXPOSAR LA MODIFICACIO AL PÚBLIC, per termini de trenta dies,
mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d´anuncis
de l´Ajuntament i a la web de la societat, a efectes de presentació d´al.legacions
i/o suggeriments.

TERCER.- CONSIDERAR-LA DEFINITIVAMENT APROVAT, elevant aquests acords a
definitius, en el supòsit que no es presentin al.legacions i/o suggeriments durant
el termini d´exposició pública , procedint a la publicació integra dels estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP), tauler d´anuncis de l´Ajuntament i web de la
societat, inserint una referència de la publicació al BOP al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Premià de Mar, 25 d´octubre de 2010

El president,

Miquel Buch i Moya

Compartir:Comparteix al FacebookComparteix a menéameComparteix a del.icio.usComparteix a diggGuarda a Yahoo! BookmarksCerca a technoratiCerca a wikioComparteix a FresquiCompartir a Twitter
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^