Regidoria d'Hisenda

Miquel Āngel Méndez

.

Serveis i tasques
 • Intervenciķ: Control i fiscalitzaciķ interna respecte de la gestiķ econōmic-financera i pressupostāria i la comptabilitat.
 • Tresoreria: Gestionar els recursos financers, siguin diners, valors o crčdits, de l´entitat local, tant per operacions pressupostāries com per extrapressupostāries i la prefectura dels serveis de recaptaciķ.
 • Gestiķ Tributāria: Procediment integrat per totes les activitats tendents a quantificar i determinar el deute tributari i no tributari així com la comprovaciķ mitjanįant la inspecciķ.
 • Direcciķ dels serveis econōmics: Assessorament i realitzaciķ de treballs econōmics, financers i pressupostaris.
 • Gestiķ de compres: Realitza totes les activitats relacionades amb les adquisicions de béns que l´entitat necessita per tal de complir amb els seus objectius.

.

Intervenciķ
 • Control intern respecte a la gestiķ econōmica de l´entitat, dels seus organismes autōnoms i de les societats mercantils en les funcions interventora, funciķ de control financer i funciķ de control d´eficācia.
 • Funciķ comptable
 • Registre auxiliar de factures en paper i electrōniques.
 • Emissiķ dels informes trimestrals de morositat.
 • Confecciķ de la liquidaciķ del pressupost.
 • Formaciķ del Compte General.
 • Remissiķ de les dades econōmiques als diferents organismes.

.

Tresoreria
 • Realitzaciķ dels pagaments i dels ingressos pressupostaris i no pressupostaris
 • Confeccionar el Pla de Tresoreria
 • Gestiķ amb les entitats financeres
 • Realitzar els arquejos de fons.

.

Gestiķ tributāria

.

Direcciķ de Serveis Econōmics
 • Elaboraciķ del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Execuciķ del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Relaciķ de proveīdors amb els que es contracti per un import superior superiors a 18.000,00€ Link Publicitat Activa
 • Relaciķ de les subvencions atorgades per l´entitat. Link Publicitat Activa
 • Elaboraciķ de modificacions pressupostāries. Link Publicitat Activa
 • Assessorament en els aspectes econōmics, financers i patrimonials.

.

Gestiķ de compres
 • Gestiķ dels subministraments de béns fungibles, mobiliari d´oficina i material no inventariable.
 • Recepciķ i identificaciķ dels lliuraments
 • Inspecciķ dels materials comprats
 • Custōdia i lliurament de béns i equips
 • Prospeccions de mercat per satisfer les necessitats de l´Ajuntament.
 • Selecciķ de proveīdors
 • Negociaciķ de compres
 • Interlocutors amb els comercials de les empreses que ofereixen els seus béns i/o serveis a l´Ajuntament.

RESPONSABLES

+ INFORMACIĶ

Adreįa: Plaįa de l'Ajuntament 1
Telčfon: 937417400
Correu-e: serveiseconomics@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

 
 
^