Ensenyament
Portada Ensenyament Formar-se a Premià
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Formar-se a Premià
Oficina Municipal d'Escolarització

Oficina Municipal d'EscolaritzacióL'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un servei municipal d'informació i gestió del procés d'escolarització de l´alumnat d'educació infantil, primària i secundària obligatòria als centres docents finançats amb fons públic del municipi.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:

 • Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.
 • Obtenir informació del que s'ha de fer per sol•licitar una plaça: de 3 a 16 anys.
 • Conèixer els criteris de baremació.
 • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
 • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.


Adreça: c/ Joan XXIII, 2-8 (Nau Gas 2)
Telèfon: 93 741 74 04
Responsable tècnic: Jordi Giménez
Correu-e: gimenezvj@premiademar.cat

.

Comissions de Garanties d´Escolarització

Òrgan que garanteix el compliment de les normes d´´admissió de l'alumnat i la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés de gestió de llocs escolars.

Les Comissions de Garanties d´Escolarització estan formades per representants de les escoles, institut, inspecció d'ensenyament i l'ajuntament, que són els encarregats de l'assignació de places en funció de les sol•licituds de les famílies i de les places vacants existents.


Adreça:
c/ Joan XXIII, 2-8 (Nau Gas 2)
Telèfon: 93 741 74 04
Correu-e: ensenyament@premiademar.cat

.

Formació petita infància 0-3 anys

Escola pública:Escola BRessol

Escoles privades:

.

Formació de 3-6 anys i 6-12 anys. Educació infantil de segon cicle i Primària

Escoles públiques:

Escoles privades concertades:

.

Formació secundària, batxillerats i cicles formatius, Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

Centre públic:

 • Institut Premia de Mar (Formació secundària, batxillerats i cicles formatius, Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

Centres privats concertats:

.

Pla de Formació Activa

El Pla engloba accions que intenten facilitar itineraris per a aquells col•lectius de joves que presenten mancances formatives, en especial els que presenten rebuig per al sistema reglat. L´oferta que porta a terme el Pla de Formació activa té en compte interessos i potencial dels joves, també les dificultats i necessitats i intenta harmonitzar-ho amb les demandes laborals dels diferents sectors, perspectives socials i econòmiques de la comarca i l´oferta formativa, tant reglada com no reglada del nostre municipi.

.

Aula oberta a secundària

Aula ObertaPrograma d´atenció a la diversitat adreçat a alumnes de segon cicle d´Educació Secundària Obligatòria que presenten mancances significatives en els aprenentatges i sovint també que presenten problemes d'adaptació als entorns escolars ordinaris. Té com a finalitat que els alumnes acabin acreditant l´educació secundària obligatòria i evitar l´abandonament escolar prematur.

Adreça: c/ Joan XXIII, 2-8 (Nau Gas 2)
Telèfon: 93 741 74 04
Correu-e: ensenyament@premiademar.cat

.

.

Centre de Formació d´Adults
 • Escola d'AdultsEnsenyaments inicials: Català inicial, castellà inicial, informàtica inicial
 • Formació bàsica: Formació instrumental, Graduat en educació secundària
 • Preparació proves d´accés a cicles formatius: Grau mitjà, Grau superior (Part comuna).
 • Anglès inicial.

Web: http://agora.xtec.cat/afapremia/intranet/
Adreça: c/ Torras i Bages, 16
Telèfon: 93 751 05 48
Responsable tècnic: Dolors Casado

.

Consorci per a la normalització lingüística

L´oferta educativa és la següent:

 • Nivell Inicial, 45 hores
 • Nivell bàsic, B1, B2, B3, 40-45 hores
 • Nivell elemental, E1, E2, E3, 40-45 hores
 • Nivell intermedi, I1, I2, I3, 40-45 hores
 • Nivell de suficiència, S1, S2, S3, 40-45 hores
 • Nivell superior (D), 100 hores


Adreça: c/ Torràs i Bages, 16
Telèfon: 93 754 86 91
Responsable tècnic: Anna Roig
Correu-e: roigoa@premiademar.cat

.

Escola Municipal de Música

L´oferta educativa de l´escola és la següent:

 • Música en família
 • Sensibilització musical a partir dels 3 anys
 • Tallers instrumentals
 • Llenguatge musical i harmonia
 • Cant coral
 • Instruments
 • Grups instrumentals
 • Tècnica vocal


Adreça: Carretera de Vilassar de Dalt, 52
Telèfon: 93 752 27 73
Responsable tècnic: Joan de la Vega
Correu-e: vegagj@premiademar.cat

^