Premiā Serveis Municipals S.L.U.
Primilia Serveis

La Societat Premiā Serveis Municipals, S.L.U, amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS es constitueix per l´Ajuntament de Premiā de Mar com a societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestiķ directa de serveis urbanístics i municipals.

 
Forma part del seu objecte social la realitzaciķ de les funcions d´āmbit municipal que li siguin encomanades per l´Ajuntament de Premiā de Mar relacionades amb:
  • Promociķ, gestiķ i execuciķ urbanística; remodelaciķ o reforma de zones urbanes i realitzaciķ d´obres urbanes; redacciķ de plans urbanístics, projectes d´urbanitzaciķ i d´obres  i tots aquells instruments i documents d´ordenaciķ i gestiķ urbanística que es contemplen a la legislaciķ; promociķ, construcciķ i rehabilitaciķ de tota classe de béns immobles; manteniment elements públics; gestiķ d´instal•lacions energčtiques; gestionar l´adquisiciķ de mobiliari i material d´oficina.
  • Gestiķ dels mitjans de comunicaciķ pública. Promociķ d´espectacles, festes i actes esportius
  • Gestiķ de transports, gestiķ i explotaciķ d´ aparcaments i  dels espais d´aparcament sota control horari (zona blava)
  • I, en general, gestiķ i explotaciķ de tot tipus de serveis públics que li siguin encomanats.

.

Portal de la Transparčncia:

.

Perfil del contractrant

.Més informaciķ: Gerčncia de PREMIĀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U.
Tel. 93 741 74 01 ext. 2004

Bústia Ciutadana

.

Informaciķ i notícies:
^