Escut de Premià de Mar
 
El termini per presentar les ofertes és de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant. Del dia 16 de gener de 2015 fins el 30 de gener de 2015 , ambdós inclosos.
Seu electrònica
Tauler d'Anuncis Oficials
15 GENER 2015
 • Trobareu més informació a https://contractaciopublica.gencat.cat
 • 20150211110455497

  20150211110455497

  CATCert certifica que en data 11-02-2015 10:58:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 1,27 MB

  Acta de la mesa obertura sobre número 2 dia 10/02/2015
 • Acta de la mesa infrome i proposta requeriment

  Acta mesa requeriment

  Acta mesa requeriment

  CATCert certifica que en data 13-03-2015 07:38:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 888,8 kB

 • Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
  Plecs Tècnics

  Plecs Tècnics

  CATCert certifica que en data 15-01-2015 08:05:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 7
  Mida: 887,11 kB

  Plec de clàusules Administratives

  Plec de clàusules Administratives

  CATCert certifica que en data 15-01-2015 08:03:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 37
  Mida: 3,95 MB

 • Anuncis de licitació
  Anunci Licitació Catering Mar Nova

  Anunci Licitació Catering Mar Nova

  CATCert certifica que en data 15-01-2015 08:06:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 504,2 kB

 • Data adjudicacó: 
  El contracte s'ha adjudicat per acord de la JGL en data 25 de març de 2015.
 • Document adjudicació
  CATCert certifica que en data 30-03-2015 10:57:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
 • Data formalització del contracte
  El contracte s'ha formalitzat en data 2 d'abril de 2015
 • Anunci de formalització del contracte
  Anunci Formalització Càtering Mar Nova

  Anunci Formalització Càtering Mar Nova

  CATCert certifica que en data 20-04-2015 10:57:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 263,83 kB