Seu electrònica
Tauler d'Anuncis Oficials
 
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Arquitecte tècnic (OPO2017)
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicCompartir
Imprimir
Seu electrònica
Tauler d'Anuncis Oficials
20 ABRIL 2018
  1. Presentació d'instància a l'OVAC:

   Per ser admès/a a les proves selectives els/les aspirants han de presentar a l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC), conjuntament amb la sol·licitud la següent documentació:
   • a) Arxiu en format PDF. corresponent al certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua catalana establert a la base 2.3. i especificat  al corresponent annex.
   • b) Fotocòpia del títol acadèmic exigit a l’apartat 2.2. de les bases i especificat a l’annex corresponent.
   • c) Arxiu en format PDF. corresponent al currículum vitae de l’aspirant.
   • d) Arxiu en format PDF. corresponent al dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l’equip multiprofessional competent i emès abans del començament de la primera prova, en el cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat/da.
   • e) Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries.
  2. Satisfer, dins el termini de presentació d’instàncies, els drets d’examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que només seran retornats en el supòsit de renúncia a la participació, prèvia a la publicació de la llista d’ admesos/es i exclosos/ses.
  3. Complimentar i presentar telemàticament el formulari habilitat a la web municipal, a l’apartat corresponent al procés selectiu, amb  les seves dades i adjuntar els fitxers amb l’autovaloració de mèrits, que es podran descarregar prèviament de la mateixa pàgina web, així com les còpies dels mèrits al·legats, que no s’hagin acreditat anteriorment, en format PDF. No s’acceptaran documents que no estiguin en aquest format.

   El Servei de recursos humans de l’ajuntament assistirà les persones que ho sol·licitin, perquè puguin realitzar les gestions telemàtiques relacionades amb el procés selectiu. Aquest suport es podrà sol·licitar a recursos humans, trucant a l’extensió 4105.
  4. Les persones participants restaran exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixin actualització.

   En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar. Únicament hauran d’acreditar la seva condició i altres circumstàncies de les quals l’ajuntament no tingui constància.

   La formació interna de l’ajuntament de Premià de Mar es podrà fer constar l’apartat corresponent de la taula, però no caldrà acreditar-la documentalment.


  Anuncis
  Bases Arquitecte tècnic

  Bases Arquitecte tècnic

  CATCert certifica que en data 20-04-2018 14:15:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 14
  Mida: 396,69 kB

  REsolució admesos exclosos promoció interna

  Resolució admesos exclosos promoció interna

  CATCert certifica que en data 11-05-2018 14:44:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 155,92 kB

  Resolucio definitiva admesos exclosos Oferta Publica 2017

  Resolucio definitiva admesos exclosos Oferta Publica 2017

  CATCert certifica que en data 25-06-2018 10:22:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 163,89 kB

  La prova d´avaluació de la formació específica del procés selectiu d´Arquitecte tècnic, tindrà lloc el proper divendres dia 6 de juliol a les 13:00 hores, a l´aula MEP, a les dependències de l´antiga fàbrica del Gas, C/Joan XXIII 2-8, nau 4.

  La prova d´avaluació de la formació específica del procés selectiu d´Arquitecte tècnic, tindrà lloc el proper divendres dia 6 de juliol a les 13:00 hores, a l´aula MEP, a les dependències de l´antiga fàbrica del Gas, C/Joan XXIII 2-8, nau 4.

  CATCert certifica que en data 26-06-2018 15:33:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 352,93 kB

  Rectificació dades Tècnic Mitjà

  Rectificació dades Arquitecte Tècnic

  CATCert certifica que en data 06-07-2018 12:31:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 142,78 kB

  Resultats Arquitecte Tècnic

  Resultats Arquitecte Tècnic

  CATCert certifica que en data 11-07-2018 21:01:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 458,62 kB

^