Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ProcÚs selectiu excepcional per cobrir una vacant temporal d'un/a Professor/a de Cant modern (A1)
ProcÚs finalitzat
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
02 AGOST 2022
 • S'ofereix un contracte temporal de màxim 6 mesos amb incorporació el proper 12 de setembre del 2022.

  La jornada laboral serà d'unes 5h i mitja setmanals, incloent les hores lectives i les de preparació i programació, preferentment els dimecres i pendent de consensuar horaris amb les famílies.

  Les funcions  principals a desenvolupar són

  ·Coordinar amb el professorat i implantar els programes educatius al seu càrrec.

  ·Preparar i impartir el contingut de la matèria de cant modern.

  ·Col·laborar en la programació, organització i seguiment de les d'activitats complementàries.

  ·Acompanyar als usuaris durant el desenvolupament de les activitats.

  ·Realitzar les correccions, avaluacions i el seguiment dels/les alumnes.

  ·Oferir estratègies i pautes per a la millora del potencial educatiu de l'alumnat.

  ·Atendre i informar als usuaris i les famílies.

  ·Redactar memòries d'activitats, documents i informes relatius al seu àmbit competencial, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades per l'equip directiu.

   Tasques específiques:

  ·Impartir classes de la seva especialitat, les quals estaran dirigides a alumnes de totes les edats.

  ·Programar i preparar les classes i preparar les aules.

  ·Vetllar per l'ordre i el silenci dins l'escola.

  ·Atendre demandes, preguntes i tutories de famílies i alumnat.

  ·Elaborar els informes pedagògics quadrimestrals dirigits a pares, mares i a l'alumnat adult.

  ·Assajar amb la resta del professorat els diferents repertoris per dirigir els concerts, audicions, etc. i acompanyar l'alumnat en aquestes activitats.

  ·Preparar i vetllar pel bon funcionament dels concerts, audicions, etc.

  ·Assistir a les reunions de coordinació, planificació i avaluació de l'acció pedagògica.

  ·Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat.

  ·Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà̀ fins i tot una vegada acabada la seva relació́ laboral amb la Corporació.

  ·I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes per l'equip directiu.

  Titulació requerida

  Títol superior de Cant modern.

  Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.

  El sou brut anual corresponent al 14,29% de la jornada, serà de 4.321,34 €.

  Procés regulat segons l'apartat 6 del punt 3 de les bases generals reguladores dels processos selectius. 

  Es realitzarà una entrevista per competències, prèvia preselecció de currículums, on es valoraran les següents competències: Compromís i identificació amb l'organització, orientació a la persona, planificació i organització, Capacitat d'autodesenvolupament i habilitats comunicatives.

  Les persones interessades en participar han de fer la inscripció mitjançant  la xarxa Xaloc: Inscripció oferta XALOC.

  I presentar per correu electrònic a la bústia de: ocupacio@premiademar.cat, fins data màxima 11 d'agost del 2022 la següent documentació: 

  ·Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport, o altre document d'identificació oficial.

  ·Fotocòpia del títol acadèmic.

  ·Currículum vitae actualitzat.

  ·Informe de vida laboral.

  ·Acreditació de l'experiència professional relacionada.

   Anuncis:

  Resultats Procés de selecció Escola de Música

  Resultats Procés de selecció Escola de Música

  CATCert certifica que en data 06-09-2022 12:34:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 154.54 kB

^