Serveis d'Ajuda Domiciliària (SAD)
Servei d´ajuda al domicili

Atenció domiciliàriaÉs un servei a domicili dels usuaris/es per tal d´evitar internaments, facilitar la permanència als seus domicilis i mantenir/millorar la seva qualitat de vida. Està adreçat a persones o famílies que El SAD realitza actuacions de prevenció, assistència i orientació educativa al mateix per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d´autonomia, temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Per accedir-hi s´ha de demanar hora amb la treballadora social, a les dependències de serveis socials.

.

Teleassistència

El Servei de teleassistència té com a objectius la millora de la autonomia personal; afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual; facilitar la comunicació amb l´exterior i evitar o retardar l´ingrés en institucions. Va adreçat a persones amb un nivell d´autonomia limitat a causa de l´edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la correcta utilització del Servei, que visquin soles o amb persones que no els puguin atendre de manera continuada i suficient. Funciona de manera permanent al llarg de l´any. La central domèstica d´alarmes està connectada telefònicament amb un centre de control que disposa del recursos humans i tècnics i amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d´emergència que es puguin presentar.

Per accedir-hi s´ha de demanar hora amb la treballadora social, a les dependències de serveis socials.

RESPONSABLES

Polític

Imma Morales

Cap d'Area:

Carme Bastida

+ INFORMACIÓ

Adreça: Nau2 Gas 
Telèfon: 937417404 
Correu-e: serveissocials@premiademar.cat 
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^