Serveis d'Ajuda Domiciliària (SAD)

Servei d'ajuda al domicili

Atenció domiciliàriaÉs un servei a domicili dels usuaris/es per tal d'evitar internaments, facilitar la permanència als seus domicilis i mantenir/millorar la seva qualitat de vida. Està adreçat a persones o famílies que El SAD realitza actuacions de prevenció, assistència i orientació educativa al mateix per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d'autonomia, temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Per accedir-hi s'ha de demanar hora amb la treballadora social, a les dependències de serveis socials.

.

Teleassistència

El Servei de teleassistència té com a objectius la millora de la autonomia personal; afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual; facilitar la comunicació amb l'exterior i evitar o retardar l'ingrés en institucions. Va adreçat a persones amb un nivell d'autonomia limitat a causa de l'edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la correcta utilització del Servei, que visquin soles o amb persones que no els puguin atendre de manera continuada i suficient. Funciona de manera permanent al llarg de l'any. La central domèstica d'alarmes està connectada telefònicament amb un centre de control que disposa del recursos humans i tècnics i amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.

Per accedir-hi s'ha de demanar hora amb la treballadora social, a les dependències de serveis socials.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Carrer Nord 60
Telèfon: 937417404 
Correu-e: serveissocials@premiademar.cat 
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Bústia Ciutadana

Destaquem:
 
 
Foto de recurs: SAD
L'alcalde Rafa Navarro ha sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme que sancioni el soci privat de l'empresa Serveis Educatius i Socials del Maresme (SESMAR) S.L.perquè es faci càrrec del deute pendent amb les treballadores del Servei d'Assistència a Domicili.Més informació...
 
^