Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
12 MARÇ 2018

L'Ajuntament de Premià de Mar està desenvolupant l'aplicació del nou Pla de Qualitat de l'Atenció Ciutadana. El document, la redacció del qual es troba recollida en el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, va ser aprovat per decret d'Alcaldia el 26 de gener passat i sorgeix de la intenció del govern municipal de millorar els indicatius actuals quant a rebuda, acollida, atenció i temps de resposta als ciutadans en les seves gestions amb l'Ajuntament. El document de treball va ser elaborat conjuntament per experts de la Diputació de Barcelona i directius i tècnics de diverses àrees del Consistori, i es va acabar de redactar el juliol de 2017 després de sis mesos de treballs.  

Tres objectius estratègics

El Pla de Qualitat de l'Atenció Ciutadana presenta 3 objectius estratègics que es concreten en la millora de la planificació en l'àmbit de l'atenció ciutadana, oferir una atenció àgil i adaptada al tipus de necessitat del ciutadà i adaptar l'atenció ciutadana a la transformació digital. Cada un d'aquests 3 objectius estratègics es desglossa en 10 objectius operatius i aquests es concreten en 33 actuacions que es duran a terme els pròxims 3 anys fins al 2020 quan s'haurà acabat de desenvolupar el Pla.

A partir dels objectius estratègics, el Pla de Qualitat de l'Atenció Ciutadana busca oferir una gestió integrada de tots els canals d'atenció al públic que disposa l'Ajuntament, que el ciutadà obtingui una resposta ràpida i eficaç a les gestions o preguntes que hagi de traslladar al Consistori i incrementar l'ús de les noves tecnologies de manera que es pugui descongestionar l'atenció personalitzada, una atenció que se seguirà prestant sempre que sigui necessari.

El desplegament de les 33 accions que contempla el Pla de Qualitat de l'Atenció Ciutadana el durà a terme un equip tècnic de diverses àrees municipals de manera que cap d'elles quedi al marge del plantejament general.

Un dels elements que s’inclouen en aquest Pla és el manual que especifica com ha de ser l’atenció a la ciutadania des de les diferents dependències municipals.

Cada 6 mesos es farà una avaluació del grau d'implantació del Pla de Qualitat de l'Atenció Ciutadana per corregir possibles desviacions. La primera avaluació és prevista pel pròxim mes de juliol.

Imatge de l'OAC