Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
16 ABRIL 2018

El passat mes de març es va aprovar mitjançant decret d'alcaldia el Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci de Premià de Mar. El protocol, sota l'eslògan "Premià de Mar lliure de violències sexuals", ha estat consensuat per la Taula de Treball de Gènere.

El protocol parteix de la base que els espais festius i d'oci són moltes vegades llocs que afavoreixen les condicions d'interrelacions desiguals, que poden donar pas a masclismes, assetjaments o agressions sexuals. En aquest sentit planteja que calen espais lliures de sexisme i de conductes abusives i masclistes que permetin a les dones poder relacionar-se de manera segura i consentida. Per aconseguir-ho, segueix dient el protocol, cal sensibilitzar la ciutadania i oferir uns espais de seguretat i de confiança on hi hagi persones que donin suport i acompanyament a les persones assetjades o agredides en els espais on es desenvolupin actes de les festes majors.

El text es marca com a objectius principals disposar d'un marc d'actuacions consensuat i coordinat sobre les violències sexuals en els espais públics d'oci, oferir una resposta institucional i ciutadana contra les violències sexuals i potenciar la cultura de tolerància zero sobre qualsevol agressió masclista i discriminatòria que es pugui produir a la ciutat.

El protocol estipula els principis d'actuació davant d'un cas de violència sexual des de les accions preventives fins a l'atenció a la víctima i els processos de reparació i recuperació, així com la manera d'actuar respecte a l'agressor o agressors.

Un cop ja aprovat aquest Protocol, el pas següent serà una campanya de difusió, en la qual ja s'ha començat a treballar, per conscienciar la ciutadania sobre la importància d'evitar qualsevol actitud de desigualtat o assetjament en matèria de gènere.

Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci de Premià de Mar

Reunió de la Taula de Gènere