Els formularis
Formulari d'inscripció (online): Concurs de fotografia, escultura i pintura 2018
ArTardor
Els formularis
27 AGOST 2018

Enviant aquest formulari online no cal enviar l'email adjuntant el formulari impres i l'obra ja que ja esta tot enviat mitjançant aquest.

Plegar/desplegarDADES DE l'ARTISTA
*
*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
*
Plegar/desplegarDADES DE L'OBRA
*Modalitat en la qual participo:
*
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *
*DECLARACIÓ JURADA DE NOVETAT DE L'OBRA:
*VERACITAT DE LES DADES:
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


Les dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada per la participació en el concurs. L’Ajuntament de Premià adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades lliurades és 1 any. No hi ha transferència internacional ni decisions automatitzades. L’Ajuntament cedirà les dades a d’altres Administracions Públiques. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Premià de Mar, Pl. de l’Ajuntament,1 08330 – Premià de Mar, Tel. 93 741 74 00, dpd@premiademar.cat per més informació http://www.premiademar.cat/avislegal

^