Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
19 DESEMBRE 2018

Aquesta setmana es faran els primers treballs per a l'obertura del tram de la Gran Via de Lluís Companys que resta interromput entre els torrents Castells i Malet, al sector oest de Premià de Mar.

L'obra, que deixarà connectats els 2 quilòmetres de llargada que fa la Gran Via, implicarà la construcció del vial de 175 metres de llarg, amb dues voreres i la ubicació d'enllumenat, arbrat, clavegueram i serveis, i permetrà guanyar una seixantena de places d'aparcament. La via quedarà lleugerament per sobre de la cota de les finques de conreu, per la qual cosa es construiran uns talussos a banda i banda que aguantaran el carrer. També es posaran tanques que separaran la Gran Via de les propietats privades per on passa. En l'àmbit de la mobilitat l'obra facilitarà l'arribada al centre de Premià de Mar, unint la zona de ponent i la zona industrial amb la resta de la vila, i es complementarà amb el nou giratori del barri Banyeres i l'arranjament de la carretera de Premià de Dalt entre aquest giratori i la Gran Via, un projecte que es troba en fase de licitació. 

El tram s´urbanitza després que l'Ajuntament acordés amb els propietaris dur a terme i pagar l'obra, i recuperar els diners de la inversió quan aquests vulguin desenvolupar el pla parcial d'urbanització del sector.

L'obra d'obertura de la Gran Via de Lluís Companys anirà a càrrec de l´empresa TECYR SA. Està previst que els treballs acabin a mitjans del proper mes d'abril.