Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
01 MAIG 2019

Ahir dimarts es va celebrar una jornada de portes obertes al nou Casal Social Espai Respir de Premià de Mar, ubicat al local municipal del carrer de la Unió núm. 40. Es tracta d´un espai diürn de trobada amb activitats i serveis per a persones grans que es posarà en funcionament dijous vinent, dia 2 de maig. L´acte de portes obertes es va celebrar un cop finalitzades les obres de reforma que s´han fet a l'espai.

La posada en marxa d´aquest servei respon a la signatura el passat mes de febrer d´un conveni a partir del qual l´Ajuntament cedeix aquest local a l'empresa Mir Serveis Socials, SCCL. Segons el conveni, aquesta empresa oferirà servei d'atenció diürna, transport adaptat, servei de menjador i de dutxes assistides a la ciutadania en general, i a persones derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament. També es contempla l'atenció a possibles urgències.

Cal recordar que aquest conveni implica per a l'empresa l'obligació de mantenir-se com a entitat sense ànim de lucre, per tant, no poden tenir beneficis i, si en tenen, els hauran de reinvertir en la millora del servei. Atenent que la cessió del local per part de l'Ajuntament és gratuïta, el cost dels serveis a cobrar als usuaris haurà d'estar per sota dels preus de mercat. D'altra banda, Mir Serveis Socials haurà de fer-se càrrec de les despeses de manteniment i neteja del local. El conveni té una durada de quatre anys, prorrogables a quatre anys més.