Escut de Premià de Mar
L'Agenda
 
Xerrada informativa de tècnics en energies renovables i usuaris de Premià de Mar d'instal·lacions d'autoconsum, àmbit amb importants canvis legislatius a partir d'abril de 2019.
  • L'estalvi en el cost de l'energia a partir de l'autoconsum (autoconsum individual i col·lectiu, autoconsum sense excedents i amb excedents a compensar).
  • La reducció de la inversió en autoconsum amb els nous ajuts públics per la lluita contra l'emergència climàtica (bonificació de l'IBI (desembre 2019) a residents a Premià de Mar, ajuts de la Generalitat per a la rehabilitació de l'habitatge.

Ens donaran respostes i aportaran solucions mirant d'aclarir dubtes davant els nous escenaris que s'han produït amb els canvis legislatius en l'àmbit de les energies renovables i l'autoconsum.