Formularis
Manteniment
 
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Formulari d'Inscripció: Curs de manteniment d'instal·lacions
Places limitades, per ordre d'inscripció.
Formularis
31 AGOST 2020

La present formació s'adreça prioritàriament a persones en situació d'atur i té com a objectiu ensenyar a nivell operatiu les labors de control i manteniment d'instal·lacions, així com d'actuació per a cadascuna de les circumstàncies que puguin sorgir; per tant es persegueix la formació de l'alumne en la utilització i manteniment de les instal·lacions pel que fa a l'adequat funcionament, solució d'avaries i posada a punt. 

Els alumnes que superin el mòdul de legionel·la disposaran d'un certificat oficial en manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la.

Places limitades, per ordre d'inscripció.

Durada: 80 hores
Dates: del 6 al 30 d'octubre
Horari: de 9 h a 14 h
Lloc: aula MEP de la nau 4 de la Fàbrica del Gas


Objectius específics:

 • Conèixer els diferents components elèctrics, la seva aplicació i maneig.
 • Identificar les parts que configuren les xarxes de distribució elèctrica en baixa tensió, analitzant les característiques específiques.
 • Realitzar la reparació i manteniment d'una instal·lació de distribució de baixa tensió a partir de la documentació tècnica i actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
 • Realitzar el manteniment de termos elèctrics i altres aparells de producció d'ACS d'ús domèstic, seguint instruccions.
 • Realitzar el manteniment de calderes domèstiques, seguint les instruccions.
 • Realitzar el manteniment de radiadors, ventiladors o altres elements de climatització d'ús domèstic, seguint les instruccions.
 • Reconèixer les avaries que sorgeixen en lampisteria general i aprendre a reparar-les.
 • Conèixer els dispositius, accessoris i complements utilitzats en les instal·lacions de lampisteria i calefacció.
 • Aplicar mesures de prevenció de riscos, seguretat i mediambientals necessàries per a la prevenció de possibles accidents, seguint les instruccions i normes.
 • Exercir les funcions i tasques pròpies del manteniment higiènic-sanitari de risc davant la legionel·la.
 • Manejar les eines per al manteniment higiènic-sanitari i utilitzar de forma segura els productes específics del manteniment higiènic-sanitari.
 • Conèixer els riscos laborals associats a les instal·lacions de manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions de riscos.
 • Aplicar les tècniques adequades en els processos d'organització d'operacions i reparació de sistemes elèctrics, de lampisteria i d'aire condicionat, determinant les substitucions i/o reparacions a efectuar, en condicions de qualitat i seguretat.


Inscripcions:

Dades del/la Sol•licitant:
*
*
*
*
*
*
*Estat:
*Autoritzo expressament  que és recullin o captin imatges d'aquest curs i, i concedeixo el dret de fer servir i mostrar públicament (inclòs per internet i xarxes socials) les imatges del curs formatiu, per ús divulgatiu de l'Ajuntament de Premià de Mar.
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


^