Formularis
Word Intermedi
 
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Formulari d'Inscripció: Office 365 - Word intermedi (2019)
Places limitades, per ordre d'inscripció.
Formularis
01 OCTUBRE 2020

La present formació s'adreça prioritàriament a persones en situació d'atur per aprofundir en el coneixement i aprendre a fer servir el processador de textos Word, pertanyent a la suite ofimàtica Office 365. S'estudien algunes funcions, com: format de paràgraf i de pàgina; capçaleres i peus de pàgina, llistes, columnes, imatges, impressió, etc.

Durada: 28 hores
Dates: del 16 al 27 de novembre
Horari: de 9 h a 12 h
Modalitat d'impartició: online
Requisits: cal disposar de pc propi i connexió a internet

Places limitades


 Objectius:

 • Adquirir les nocions bàsiques sobre les possibilitats de l'oficce 365: word intermediMòduls formatius:

 • Introducció i objectius del nivell intermedi
  Presentació del mòdul formatiu Word Intermedi. S'introdueixen les lliçons que componen aquest mòdul, indicant els objectius d'aprenentatge identificats. Contingut: 1. Introducció. 2. Objectius.
 • Format de paràgraf (I)
  Es descriuen diverses opcions quant al format dels paràgrafs en el processador de textos Word: ajust de marges, alineació, sagnat i tabulacions en els paràgrafs, la utilització de la barra de regla per a això i la utilització de caràcters no imprimibles. Contingut: 1. Alineació de el text. 2. La barra de regla. 3. Sagnar el text. 4. Utilitzar les tabulacions. 5. Caràcters no imprimibles.
 • Format de paràgraf (II)
  Descripció de diverses opcions pel que fa al format dels paràgrafs en el processador de textos Word: interlineat, espaiat, vores i ombrejat. També s'indica com usar la lletra capital. Contingut: 1. Espai entre les lletres. 2. Interlineat i espaiat. 3. Afegir vores i ombrejat. 4. Lletra capital.
 • Format de pàgina (I)
  Descripció de distintes funcions existents en el processador de textos Word relatives a la composició de pàgina: com alinear verticalment el text, incloure salts de pàgina o col·locar una vora de pàgina. Contingut: 1. Alineació vertical de el text. 2. Salts de pàgina. 3. Vora de pàgina.
 • Format de pàgina (II)
  Descripció de funcions del processador de textos Word relatives a el format de el text en les diferents pàgines d'un document: com mantenir el text d'un paràgraf junt, numerar les pàgines i/o les línies d'un document o dividir-ho en seccions. Contingut: 1. Mantenir el text junt. 2. Numerar línies. 3. Numerar pàgines. 4. Dividir en seccions.
 • Encapçalats, notes i peus
  S'indica la manera d'introduir capçaleres i peus de pàgina i notes a peu de pàgina i a la fi del document en el processador de textos Word. Contingut: 1. Encapçalats i peus. 2. Afegir diversos capçaleres. 3. Notes a peu de pàgina. 4. Edita notes a peu. 5. Notes a la fi.
 • Llistes i columnes
  Creació i modificació de llistes automàtiques, llistes simples o la distribució de el text en diverses columnes en el processador de textos Word, descrivint el seu format i les distintes opcions que presenten aquests elements. Contingut: 1. Llistes automàtiques. 2. Crear llistes. 3. Text en columnes. 4. Ajustar l'ample.
 • Imatges en el document
  Manera d'inserir imatges en els documents de Word i l'ajust del seu contorn, brillantor, contrast, to i saturació de color i posició en la pàgina. També s'indica com aplicar estils d'imatge o aplicar un fons o una marca d'aigua a el document per millorar el seu aspecte. Contingut: 1. Afegir imatges. 2. Ajustar la imatge. 3. Aplicar estils. 4. Fons i marques d'aigua.
 • Dibuixar en el document
  Es descriu com incloure quadres de text en documents de Word i la seva connexió entre ells, crear dibuixos en els documents, triar els colors, formes o aplicar efectes a les formes, així com utilitzar el llapis digital per escriure o dibuixar a mà. Contingut: 1. Quadres de text. 2. Connexió entre quadres. 3. Objectes de dibuix. 4. Formes i llapis digital.
 • Estils i temes
  Descripció de l'ús d'estils i temes en el processador de textos Word. També s'expliquen la funció de format automàtic. Contingut: 1. Crear un estil. 2. Modificar estils. 3. Autoformat. 4. Temes.
 • Impressió de documents
  Explica com imprimir documents en el processador de textos Word, veient totes les opcions que permet: mida, orientació i marges de el paper, vista prèvia del document que es va a imprimir i selecció de la impressora a utilitzar. Contingut: 1. Preparar el paper. 2. Ajustar els marges. 3. Visualització prèvia. 4. Imprimeix el document.


Inscripcions:

Dades del/la Sol•licitant:
*
*
*
*
*
*
*Estat:
*Autoritzo expressament  que és recullin o captin imatges d'aquest curs i, i concedeixo el dret de fer servir i mostrar públicament (inclòs per internet i xarxes socials) les imatges del curs formatiu, per ús divulgatiu de l'Ajuntament de Premià de Mar.
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


^