Formularis
Monitors/es
 
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Formulari d'Inscripció: Curs de monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil
Places limitades
Formularis
01 OCTUBRE 2020

Aquesta formació és part de les accions de la Taula per la Inclusió i la Diversitat, i s'adreça a joves de Premià de Mar, d'entre 18 i 25 anys, que treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional, en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d'estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc. 

Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Titulació: Diploma i carnet de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Durada:

 • 125 hores lectives presencials 
 • 160 hores pràctiques 
 • 25 hores d'elaboració de la memòria (treball personal de l'alumne fora de l'aula)


Dates: Del 26 d'octubre al 27 de novembre
Horari: De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 h
Modalitat: 
Presencial (Can Salamó)
Impartit per: FUNDESPLAI (Fundació Catalana de l'Esplai)

Places limitades: En cas de major demanda, es donarà prioritat d'accés a sol·licitants;

 • En seguiment actiu de Serveis Socials (es comprovarà internament)
 • En situació d'atur
 • Equiparar ràtio home/dona


Objectius:

El curs capacita, sota tutoria i supervisió d'un director: 

Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 


Mòduls formatius:

 • MÒDUL 1: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. 50 hores 
  • Societat, infància i temps lliure 
  • Conceptes de l'educació i educació en valors 
  • Projecte educatiu 
  • L'entitat d'Esplai 
  • Plantejament i objectius educatius 
  • Planificació per competències 
  • El procés d'avaluació Intervenció en el procés de socialització 
  • Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada 
  • Metodologies educatives: Centre d'interès, Mètode de projecte i Aprenentatge Servei
 • MÒDUL 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. 25 hores 
  • Monitor/a: competències i àmbits
  • Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
  • El grup d'infants i adolescents
  • Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
  • Diversitat educativa
    
 • MÒDUL 3: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure. 50 hores 
  • El joc: tipus, característiques, organització
  • Joc com a recurs educatiu
  • Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
  • Expressió plàstica
  • Expressió musical
  • Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
  • Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
  • Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure
  • Primers auxilis
  • La salut dels infants i adolescents
    
 • MÒDUL 4: Pràctiques. 160 hores


Avaluació:

 • Qui avalua? 
  • El centre de formació 
  • L'entitat de lleure on es fan les pràctiques 
  • El mateix alumnat 
 • Què s'avalua? 
  • L'assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l'assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes a cada mòdul. 
  • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes. S'efectuen proves d'avaluació al finalitzar cada un dels diferents mòduls del curs 


Prevenció COVID-19:

 • No es podrà accedir al recinte amb símptomes compatibles amb COVID-19 o amb diagnòstic de COVID-19, o aquells que es trobin en quarantena domiciliària per contacte estret amb persona diagnosticada de COVID-19. A aquest efecte, caldrà aportar declaració responsable.
 • Serà obligatori l'ús de mascareta durant tota la sessió. 


Inscripcions:

Dades del/la Sol•licitant:
*
*
*
*
*
*
*Estat:
Data de naixement: ( - - )
*Sexe:
*Autoritzo expressament  que és recullin o captin imatges d'aquest curs i, i concedeixo el dret de fer servir i mostrar públicament (inclòs per internet i xarxes socials) les imatges del curs formatiu, per ús divulgatiu de l'Ajuntament de Premià de Mar.
*Declaro que no accediré al recinte amb símptomes compatibles amb COVID-19 o amb diagnòstic de COVID-19, o en cas de trobar-me en quarantena domiciliària per contacte estret amb persona diagnosticada de COVID-19.
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


^