Escut de Premià de Mar
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) 2015-2019
11 JULIOL 2017
  • Fa poques setmanes hem tirant endavant la subvenció del 75% dels llibres i material escolar pels alumnes premianencs, una iniciativa que forma part d'un pacte global per millorar de manera substancial l'educació a la nostra vila en els propers anys.

    El primer que vàrem fer, abans de portar-ho a aprovació del ple, va ser reunir-nos individualment amb totes les escoles per explicar-los el projecte però, sobretot, per fer-los-en partícips, ja que són les que tenen més a dir en una decisió d'aquesta magnitud.

    Perquè estem parlant d'un projecte viu, que s'anirà adaptant a les necessitats de les escoles en cada moment i que es portarà a terme amb la participació conjunta de totes les parts implicades: els centres educatius, les famílies i l'Ajuntament.

    Som molt conscients que la casuística de cada moment i de cada centre poden anar variant, i per tant volem fer un pacte obert i adaptable per garantir que l'educació dels més petits esdevingui un eix vertebrador a la nostra ciutat. I, sobretot, volem que sigui un pacte de tothom i per a tothom, perquè l'educació és i ha de continuar essent una prioritat per a tots.

    Hem tingut la inesperada i desagradable sorpresa de veure que, d'entrada, alguns grups municipals no s'hi han volgut sumar. Esperem que, amb el temps, canviïn d'opinió i també hi vulguin participar. Perquè entenem que davant els grans temes no hi ha colors polítics, sinó prioritats. I l'educació, per a nosaltres, n'és una de les més importants.