Escut de Premià de Mar
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 90%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.018) Augment d'arranjaments i noves adaptacions de manteniment als centres educatius per adequacions dels espais per complir amb la normativa