Escut de Premià de Mar
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.016) Subvencions a les entitats destinada a mesures preventives COVID 19
    (SSP.058) Subvencions a les entitats destinada a mesures preventives COVID 19