Escut de PremiÓ de Mar
 
Documents
 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Premià de Mar.
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

 • Disposició de creació de la Seu Electrònica
 • Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Premià de Mar que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

 • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
 • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
 • Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis

 • Seu Electrònica
  URL: https://premiademar.cat/seu_electronica
  Emès per a: premiademar.cat
  Emès per: COMODO RSA Certification Authority
  Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)
 • Gestió Tributaria
  URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?municipi=1&cdclie=171
  Emès per a: Organisme de gestió tributària
  Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
  Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)
 • Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
  URL: https://bop.diba.cat/
  Emès per a: bop.diba.cat
  Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
  Tipus certificat: Clase 2 CA
 • Tramitació electrònica
  URL: https://www.epremia.net/ovac/
  Emès per a: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
  Emès per: Agència Catalana de Certificació
  Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Eines de validació de certificats

 • L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/
 • El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es