Portada Ple Municipal (2012-2015)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal (2012-2015)
Govern:

.

Miquel Buch i Moya (CIU)        
Càrrec: Alcalde
correu-e: alcaldia@premiademar.catMiquel_BuchFormulari de contacteBiografia: Miquel Buch, casat i pare de tres fills, va néixer a Premià de Mar el 3 d´agost de 1975, ciutat que l´ha vist créixer i a on ja de ben jove va col·laborar activament amb diverses entitats de la vila, alhora que començava a treballar en una empresa de gestió familiar.

El 1996 va iniciar la seva militància a la Joventut Nacionalista de Catalunya i a Convergència Democràtica. El 2000 es va estrenar a l´Ajuntament i durant gairebé quatre anys va exercir de regidor a l´oposició.  El 2003, al costat de l´alcalde Jaume Batlle, va assumir la 4a tinença d'alcaldia de l'Àrea de Serveis a la Persona i les regidories d´Esports i de Gent Gran.

El febrer de 2007, després de la malaurada desaparició de Jaume Batlle, va assumir l'alcaldia de Premià de Mar, responsabilitat que ha anat renovant fins el dia d´avui. Va ser diputat a la Diputació de Barcelona i President del Fòrum de Joves Regidors de l´Associació Catalana de Municipis (ACM) i Comarques.Actualment és també president de l´Associació Catalana de Municipis i del Consell de Governs Locals de Catalunya..

Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)
Professió:
Sector financer

Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Àrea: Administració i Promoció de la Ciutat
Delegat:
Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Sistemes Informàtics i de Telecomunicació
Coordinador: Recursos Humans i Organització, Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat
correu-e: mendezgm@premiademar.cat
Contacta amb Miquel A. Méndez

Com a president de l'àrea d´Administració i delegat de Serveis Econòmics,  Serveis Centrals i Sistemes Informàtics i de Telecomunicació, col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Miquel Àngel Méndez
Marisa Ferreras Cano (CIU)
Professió:
Dedicació parcial com a regidora

Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde
Àrea: Governació, Medi Ambient i Sostenibilitat
Regidories: Governació, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Sostenibilitat, Salut Pública
correu-e: ferrerascm@premiademar.cat
Contacta amb Marisa Ferreras

Com a delegada Governació, Medi Ambient i Sostenibilitat i Salut Pública col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Marisa Ferreras
Olga Safont Anguita (PSC-PM)
Professió:
Tècnica de Consum

Càrrec: 3a Tinent d'Alcalde
Àrea: Unitat de Comunicació adjunta a Alcaldia.
correu-e: safontao@premiademar.cat
Contacta amb Olga Safont

Com a delegada de Comunicació les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització i coordinació de les matèries següents

Olga Safont

Anna Maria Medina Bracero (CIU)
Professió:
Dedicació parcial com a regidora

Càrrec: 4a Tinent d'Alcalde
Àrea: Atenció a les Persones
Delegada: Serveis Socials, Habitatge, Cooperació i Recursos Humans
Coordinadora: Gent Gran i Dona i Ensenyament
correu-e: medinaba@premiademar.cat
Contacta amb Anna M. Medina

Com a delegada de Serveis Socials, Habitatge, Cooperació i Recursos Humans col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Anna Maria Medina

Antoni Subirà Comas (CIU)
Professió:
Arquitecte tècnic autònom

Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Àrea: Territori i Participació
Delegat: Urbanisme, Obres Públiquesi Serveis Municipals
Coordinador: Esports, Cultura, Joventut i Festes
correu-e: subiraca@premiademar.cat
Contacta amb Antoni Subirà

Com a delegat d'Urbanisme, d'Obres Públiques i Serveis Municipals col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Antoni Subirà
Imma Morales Garcia (CIU)
Professió:
Oficial Correus

Càrrec: Regidora delegada
Delegat: Gent Gran, Igualtat
correu-e: moralesgc@premiademar.cat
Contacta amb Imma Morales

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Imma Morales
Eloi Maristany Vila (CIU)
Professió:
Monitor de temps lliure i oci

Càrrec: Regidor Delegat
Delegat: Cultura, Joventut i Festes
correu-e: maristanyve@premiademar.cat
Contacta amb Eloi Maristany

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Eloy Maristany
Jordi Tomàs Alonso (CIU)
Professió:
Auxiliar de farmàcia

Càrrec: Regidor Delegat
Delegat: Esports
correu-e: tomasaj@premiademar.cat
Contacta amb Jordi Tomàs

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Jordi Tomàs
Iban Díaz Pérez (CIU)
Professió:
Coordinador de màrqueting

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Promoció Econòmica i de la Ciutat
correu-e: diazpi@premiademar.cat
Contacta amb Iban Díaz

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Ivan Díaz
Roser Roca Franquesa (CIU)
Professió:
Comercial administrativa

Càrrec: Regidora delegada
Delegat: Ensenyament
correu-e: rocafr@premiademar.cat
Contacta amb Roser Roca

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Roser Roca
Tomás Esteban Úbeda (PSC-PM)
Professió:
Ferroviari

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Projectes i estudis estratègics, les següents facultats de gestió
correu-e: estebanut@premiademar.cat
Contacta amb Tomàs Esteban

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Tomàs Esteban

Carlos A. Mieres Mieres (PSC-PM)
Professió:
Economista

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Estudis econòmics
correu-e: mieresmc@premiademar.cat
Contacta amb Carlos A. Mieres

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents
Carlos Mieres
Josep Maria Anguera Monzó (PSC-PM)
Professió: Empresari autònom

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Llicències d´activitats
correu-e: angueramj@premiademar.cat
Contacta amb Josep M. Anguera

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Josep Anguera
.
.
Oposició:
.

Aurora Juvé Lafuente (PPC)
Professió: Jubilada

Càrrec: Regidora
correu-e: juvela@premiademar.cat

Aurora Juvé

Patrick Cruz Molero (PPC)
Professió: Empresari autònom

Càrrec: Regidor
correu-e: cruzmop@premiademar.cat

Patrick Cruz

Joaquim Briones Iglesias (PPC)
Professió: Sector Hosteleria

Càrrec: Regidor
correu-e: brionesij@premiademar.cat

Joaquin Briones

Joan Ribet Casademunt (CP-PA)
Professió: Politòleg

Càrrec: Regidor
correu-e: ribetcj@premiademar.cat
tel: 610 183 969

Joan Ribet

Pau Pañella Sández (CP-PA)
Professió: Professional del circ i educador

Càrrec: Regidor
correu-e: panellasp@premiademar.cat

Pau Pañella

Alfons Barreras Milla (ICV-EUA-E)
Professió: Conserge escolar

Càrrec: Regidor
correu-e: alfonsbarreras@gmail.com

Alfonso Barreras

Moisés Sevillano Cano (ICV-EUA-E)
Professió: Educador

Càrrec: Regidor
correu-e: sevillanocm@premiademar.cat

Moisés Sevillano

.

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple

.

 
 
 
 
^