Portada Ple Municipal (2012-2015)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal (2012-2015)
Govern:

.

Miquel Buch i Moya (CIU)        
Càrrec: Alcalde
correu-e: alcaldia@premiademar.catMiquel_BuchFormulari de contacteBiografia: Miquel Buch, casat i pare de tres fills, va néixer a Premià de Mar el 3 d'agost de 1975, ciutat que l'ha vist créixer i a on ja de ben jove va col·laborar activament amb diverses entitats de la vila, alhora que començava a treballar en una empresa de gestió familiar.

El 1996 va iniciar la seva militància a la Joventut Nacionalista de Catalunya i a Convergència Democràtica. El 2000 es va estrenar a l'Ajuntament i durant gairebé quatre anys va exercir de regidor a l'oposició.  El 2003, al costat de l'alcalde Jaume Batlle, va assumir la 4a tinença d'alcaldia de l'Àrea de Serveis a la Persona i les regidories d'Esports i de Gent Gran.

El febrer de 2007, després de la malaurada desaparició de Jaume Batlle, va assumir l'alcaldia de Premià de Mar, responsabilitat que ha anat renovant fins el dia d'avui. Va ser diputat a la Diputació de Barcelona i President del Fòrum de Joves Regidors de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i Comarques.Actualment és també president de l'Associació Catalana de Municipis i del Consell de Governs Locals de Catalunya..

Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)
Professió:
Sector financer

Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Àrea: Administració i Promoció de la Ciutat
Delegat:
Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Sistemes Informàtics i de Telecomunicació
Coordinador: Recursos Humans i Organització, Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat
correu-e: mendezgm@premiademar.cat
Contacta amb Miquel A. Méndez

Com a president de l'àrea d'Administració i delegat de Serveis Econòmics,  Serveis Centrals i Sistemes Informàtics i de Telecomunicació, col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Miquel Àngel Méndez
Marisa Ferreras Cano (CIU)
Professió:
Dedicació parcial com a regidora

Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde
Àrea: Governació, Medi Ambient i Sostenibilitat
Regidories: Governació, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Sostenibilitat, Salut Pública
correu-e: ferrerascm@premiademar.cat
Contacta amb Marisa Ferreras

Com a delegada Governació, Medi Ambient i Sostenibilitat i Salut Pública col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Marisa Ferreras
Olga Safont Anguita (PSC-PM)
Professió:
Tècnica de Consum

Càrrec: 3a Tinent d'Alcalde
Àrea: Unitat de Comunicació adjunta a Alcaldia.
correu-e: safontao@premiademar.cat
Contacta amb Olga Safont

Com a delegada de Comunicació les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització i coordinació de les matèries següents

Olga Safont

Anna Maria Medina Bracero (CIU)
Professió:
Dedicació parcial com a regidora

Càrrec: 4a Tinent d'Alcalde
Àrea: Atenció a les Persones
Delegada: Serveis Socials, Habitatge, Cooperació i Recursos Humans
Coordinadora: Gent Gran i Dona i Ensenyament
correu-e: medinaba@premiademar.cat
Contacta amb Anna M. Medina

Com a delegada de Serveis Socials, Habitatge, Cooperació i Recursos Humans col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Anna Maria Medina

Antoni Subirà Comas (CIU)
Professió:
Arquitecte tècnic autònom

Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Àrea: Territori i Participació
Delegat: Urbanisme, Obres Públiquesi Serveis Municipals
Coordinador: Esports, Cultura, Joventut i Festes
correu-e: subiraca@premiademar.cat
Contacta amb Antoni Subirà

Com a delegat d'Urbanisme, d'Obres Públiques i Serveis Municipals col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents

Antoni Subirà
Imma Morales Garcia (CIU)
Professió:
Oficial Correus

Càrrec: Regidora delegada
Delegat: Gent Gran, Igualtat
correu-e: moralesgc@premiademar.cat
Contacta amb Imma Morales

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Imma Morales
Eloi Maristany Vila (CIU)
Professió:
Monitor de temps lliure i oci

Càrrec: Regidor Delegat
Delegat: Cultura, Joventut i Festes
correu-e: maristanyve@premiademar.cat
Contacta amb Eloi Maristany

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Eloy Maristany
Jordi Tomàs Alonso (CIU)
Professió:
Auxiliar de farmàcia

Càrrec: Regidor Delegat
Delegat: Esports
correu-e: tomasaj@premiademar.cat
Contacta amb Jordi Tomàs

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Jordi Tomàs
Iban Díaz Pérez (CIU)
Professió:
Coordinador de màrqueting

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Promoció Econòmica i de la Ciutat
correu-e: diazpi@premiademar.cat
Contacta amb Iban Díaz

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Ivan Díaz
Roser Roca Franquesa (CIU)
Professió:
Comercial administrativa

Càrrec: Regidora delegada
Delegat: Ensenyament
correu-e: rocafr@premiademar.cat
Contacta amb Roser Roca

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Roser Roca
Tomás Esteban Úbeda (PSC-PM)
Professió:
Ferroviari

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Projectes i estudis estratègics, les següents facultats de gestió
correu-e: estebanut@premiademar.cat
Contacta amb Tomàs Esteban

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Tomàs Esteban

Carlos A. Mieres Mieres (PSC-PM)
Professió:
Economista

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Estudis econòmics
correu-e: mieresmc@premiademar.cat
Contacta amb Carlos A. Mieres

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents
Carlos Mieres
Josep Maria Anguera Monzó (PSC-PM)
Professió: Empresari autònom

Càrrec: Regidor delegat
Delegat: Llicències d'activitats
correu-e: angueramj@premiademar.cat
Contacta amb Josep M. Anguera

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents

Josep Anguera
.
.
Oposició:
.

Aurora Juvé Lafuente (PPC)
Professió: Jubilada

Càrrec: Regidora
correu-e: juvela@premiademar.cat

Aurora Juvé

Patrick Cruz Molero (PPC)
Professió: Empresari autònom

Càrrec: Regidor
correu-e: cruzmop@premiademar.cat

Patrick Cruz

Joaquim Briones Iglesias (PPC)
Professió: Sector Hosteleria

Càrrec: Regidor
correu-e: brionesij@premiademar.cat

Joaquin Briones

Joan Ribet Casademunt (CP-PA)
Professió: Politòleg

Càrrec: Regidor
correu-e: ribetcj@premiademar.cat
tel: 610 183 969

Joan Ribet

Pau Pañella Sández (CP-PA)
Professió: Professional del circ i educador

Càrrec: Regidor
correu-e: panellasp@premiademar.cat

Pau Pañella

Alfons Barreras Milla (ICV-EUA-E)
Professió: Conserge escolar

Càrrec: Regidor
correu-e: alfonsbarreras@gmail.com

Alfonso Barreras

Moisés Sevillano Cano (ICV-EUA-E)
Professió: Educador

Càrrec: Regidor
correu-e: sevillanocm@premiademar.cat

Moisés Sevillano

.

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple

.

 
 
 
 
^