Escut de Premià de Mar
Informació
18 SETEMBRE 2023

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que la ciutadania té un seguit de drets davant de situacions d'overbooking per part de les companyies aèries.

L'objectiu d'aquestes companyies és assegurar la plena ocupació en els vols, anticipant-se a les possibles anul·lacions o a la no utilització de reserves realitzades amb anterioritat, que calculen entre un 10 i un 15%. Sobre la base d'aquesta estimació, posen a la venda més places de les quals disposen en realitat. La situació d'overbooking es dona si no es produeixen aquestes anul·lacions previstes i els passatgers que van adquirir bitllets es troben amb la situació que no poden viatjar. Tot i que aquesta és una pràctica admesa, els passatgers afectats tenen dret a rebre una compensació econòmica, entre altres coses, perquè no deixa de ser un incompliment del contracte.

En cas d'overbooking, l'aerolínia, ha de procedir de la següent manera:

 • En primer lloc, ha de sol·licitar que algun o alguns passatgers abandonin voluntàriament el vol, a canvi de determinats beneficis i l'assistència determinada en el Reglament europeu (261/2004).
 • Si no hi ha persones voluntàries, o no són suficients, l'aerolínia efectuarà la denegatòria d'embarcament a l'atzar, encara en contra de la voluntat del passatger/a.
 • En tots dos casos haurà d'efectuar la compensació i assistència que s'esmenten en el reglament.

En cas d'overbooking voluntari, la persona usuària té dret a alguna d'aquestes opcions esmentades en l'article 8 del reglament:

 • Reemborsament, en el termini de 7 dies, del cost íntegre del bitllet al preu que es va adquirir, juntament amb un vol de tornada al punt de partida en el termini més breu possible.
 • Si el vol ofert té com a destinació un aeroport diferent del d'aquell per al qual es va efectuar la reserva, l'empresa ha de traslladar sense càrrec al passatger/a fins a aquest aeroport o a un altre lloc pròxim convingut en condicions comparables a un vol, en el termini més breu possible.

En cas d'overbooking involuntari, a més, el passatger/a té dret a una compensació immediata:

 • Per a vols de fins a 1.500 km: 250 €.
 • Per a vols intracomunitaris de més de 1.500 km i altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km: 400 €.
 • Altres vols no compresos entre els esmentats: 600 €.

Aquestes compensacions es redueixen en un 50% si el passatger/a accepta la possibilitat de ser conduït fins al seu destí en un transport alternatiu amb les següents diferències horàries:

 • Per a vols de fins a 1.500 km: no superior a dues hores respecte a l'hora d'arribada prevista per al vol reservat inicialment.
 • Per a vols de 1.500 a 3.500 km o intracomunitaris de més de 1.500 km: no superior a tres hores.
 • Altres vols: no superior a quatre hores.

Quan l'empresa no compleix les seves obligacions o la persona usuària considera que s'ha realitzat de manera insuficient, pot realitzar una reclamació per via extrajudicial davant la mateixa aerolínia o a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Finalment, la persona afectada pot efectuar aquesta reclamació per via judicial.

Des de l'OMIC es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d'aquest servei també es poden promoure altres tipus d'accions en relació amb la defensa dels drets del consumidor. Cal demanar cita prèvia a través del web municipal o bé trucant al 93 741 74 00.