Consum

L´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor és un servei públic encarregat d´assessorar, orientar i informar dels drets i de les obligacions en matèria de consum a totes les persones consumidores i de tramitar les seves consultes, queixes, reclamacions, denúncies o peticions d´arbitratge.

L´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor té per objectiu informar i assessorar dels drets i obligacions en matèria de consum i de serveis a tots els consumidors i consumidores. Garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de consum, rep i canalitza les denúncies, queixes i reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes i informa i forma en matèria de consum.

.

Qui pot fer les consultes

Qualsevol consumidor final ja sigui persona física o jurídica (comerç o empresa) que adquireixi i compri un producte o contracti un servei
per al seu ús particular o col·lectiu.

.

Què s´hi pot consultar?

S'hi pot consultar qualsevol tema en matèria de consum, excloent els que estan o han estat sotmesos a la via judicial, les qüestions privades o les que siguin d'àmbit penal.

Exemples dels temes que s'hi tracten:

 • Habitatge: compra, lloguer (només qüestions relacionades amb l´increment), etc.
 • Entitats bancàries: comissions, targetes de crèdit, etc.
 • Assegurances: rescissions de pòlisses, cobertures, reclamacions, etc
 • Serveis a la llar: paletes, pintors, fusters, etc.
 • Serveis professionals: reparacions dels electrodomèstics, etc.
 • Compres en rebaixes, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d´establiments comercials....
 • Transport.
 • Altres

.

Què fa l´OMIC?
 • Recepció i tramitació de queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
  En el cas de desavinences amb un establiment o prestador de servei cal demanar-li el full oficial de reclamació queixa i denuncia
  I presentar-lo en el registre d´entrada de l´Ajuntament..
 • Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els drets i obligacions i les formes d´exercir-los. Per qualsevol consulta en matèria de consum podeu demanar cita prèvia a l´oficina d´atenció al ciutadà de l´Ajuntament.. Gestió de les reclamacions mitjançant la mediació en matèria de consum. A vegades la mediació pot ser la millor solució per resoldre els conflictes entre consumidors i empresaris. Per demanar la mediació de l´OMIC, en matèria de consum, cal adreçar un escrit detallant les causes del conflicte i/o demanar cita previa Amb els tècnics de consum a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà.
 • Inspeccions informatives en matèria de consum.
  • Posar a l´abast del mercat (els establiments) aquelles eines que serveixin per millorar les relacions de consum entre consumidors i empresaris. Explicar als empresaris quines lleis els afecten, si compleixen o no i com ho poden millorar.
  • Realitzar actuacions mitjançant campanyes informatives amb el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Fomentar l´educació i la formació en consum.
  • Informar i educar a diferents sectors de la població dels drets i deures que tenen com a consumidors i usuaris mitjançant xerrades, activitats i tallers. Aquest projecte està pensat per a joves, persones grans i empresaris del municipi.

.

On podeu trobar més informació?

Agència Catalana del Consum Institut Nacional de Consum Portal del client bancari Direcció General d´Assegurances i fons de pensions Direcció General d´Aviació Civil Secretaria de Estado de Telecomunicación y para la sociedad de la información

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Horari: 9.30 a 12.30 els dilluns, dijous i divendres. Hores concertades per telèfon: 937417400

Bústia ciutadana

Notícies i avisos:
 
 
Compres per internet
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ha alertat sobre el fet que les compres per internet poden no resultar tan beneficioses pel comprador com es pot pensar a partir dels preus que s'ofereixen.Més informació...
OMIC
Un nou bo social elèctric ofereix la possibilitat d'obtenir descomptes a la factura en funció de la situació de vulnerabilitat del consumidor. Així es dona a conèixer des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), que treballa per garantir que la ciutadania puguiMés informació...
 
^