Consum - OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei públic encarregat d'assessorar, orientar i informar dels drets i de les obligacions en matèria de consum a totes les persones consumidores i de tramitar les seves consultes, queixes, reclamacions, denúncies o peticions d'arbitratge.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor té per objectiu informar i assessorar dels drets i obligacions en matèria de consum i de serveis a tots els consumidors i consumidores. Garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de consum, rep i canalitza les denúncies, queixes i reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes i informa i forma en matèria de consum.

.

Qui pot fer les consultes

Qualsevol consumidor final ja sigui persona física o jurídica (comerç o empresa) que adquireixi i compri un producte o contracti un servei
per al seu ús particular o col·lectiu.

.

Què s'hi pot consultar?

S'hi pot consultar qualsevol tema en matèria de consum, excloent els que estan o han estat sotmesos a la via judicial, les qüestions privades o les que siguin d'àmbit penal.

Exemples dels temes que s'hi tracten:

 • Habitatge: compra, lloguer (només qüestions relacionades amb l'increment), etc.
 • Entitats bancàries: comissions, targetes de crèdit, etc.
 • Assegurances: rescissions de pòlisses, cobertures, reclamacions, etc
 • Serveis a la llar: paletes, pintors, fusters, etc.
 • Serveis professionals: reparacions dels electrodomèstics, etc.
 • Compres en rebaixes, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d'establiments comercials....
 • Transport.
 • Altres

.

Què fa l'OMIC?
 • Recepció i tramitació de queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
  En el cas de desavinences amb un establiment o prestador de servei cal demanar-li el full oficial de reclamació queixa i denuncia
  I presentar-lo en el registre d'entrada de l'Ajuntament..
 • Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els drets i obligacions i les formes d'exercir-los. Per qualsevol consulta en matèria de consum podeu demanar cita prèvia a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.. Gestió de les reclamacions mitjançant la mediació en matèria de consum. A vegades la mediació pot ser la millor solució per resoldre els conflictes entre consumidors i empresaris. Per demanar la mediació de l'OMIC, en matèria de consum, cal adreçar un escrit detallant les causes del conflicte i/o demanar cita previa Amb els tècnics de consum a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 • Inspeccions informatives en matèria de consum.
  • Posar a l'abast del mercat (els establiments) aquelles eines que serveixin per millorar les relacions de consum entre consumidors i empresaris. Explicar als empresaris quines lleis els afecten, si compleixen o no i com ho poden millorar.
  • Realitzar actuacions mitjançant campanyes informatives amb el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Fomentar l'educació i la formació en consum.
  • Informar i educar a diferents sectors de la població dels drets i deures que tenen com a consumidors i usuaris mitjançant xerrades, activitats i tallers. Aquest projecte està pensat per a joves, persones grans i empresaris del municipi.

.

On podeu trobar més informació?

Agència Catalana del Consum Institut Nacional de Consum Portal del client bancari Direcció General d'Assegurances i fons de pensions Direcció General d'Aviació Civil Secretaria de Estado de Telecomunicación y para la sociedad de la información

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Horari: dimarts i dijous tarda de 15h a 19h i divendres matí de 9.30h a 13.30h (amb cita prèvia)

Bústia ciutadana

Notícies i avisos:
 
 
OAC
Un 61% de les consultes relacionades amb afectacions per la COVID-19 que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ha rebut fan referència al transport aeri.Més informació...
Defensa dels consumidors i usuaris
L'OMIC informa que des del 4 de juny s'ha aixecat la suspensió dels terminis legals per exercir qualsevol dret relacionat amb la defensa dels consumidors i usuaris.Més informació...
Electricitat
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), informa que ha analitzat les condicions generals de l'oferta que la companyia Endesa publicita dirigida als seus clients i planteja algunes observacions.Més informació...
Videoconferències
LOMIC informa que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha emès un informe amb relació a notícies aparegudes sobre suposats problemes de seguretat a algunes eines de videoconferència.Més informació...
Cànon de l'aigua
L'OMIC informa que la Generalitat ha aprovat una bonificació del 50% del cànon de l'aigua que es veurà reflectida en la factura de l'aigua dels mesos d'abril i maig.Més informació...
Moratòries hipoteques
En el marc de les mesures preses en el decret d'alerta per la Covid-19, s'inclouen moratòries dels deutes hipotecaris relacionats amb els habitatges habituals.Més informació...
OMIC
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ofereix assessorament a les persones afectades pel temporal Glòria a l'hora de fer les reclamacions pels danys soferts. Durant els pròxims dies, el servei donarà prioritat d'atenció a les persones afectades.Més informació...
Comerç
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que el passat 7 de gener es va iniciar el període oficial de rebaixes d'hivern.Més informació...
Informació OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que Internet també s'utilitza per robar, i un dels sistemes per fer-ho és l'anomenat phishing.Més informació...

 
^