Consum - OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei públic encarregat d'assessorar, orientar i informar dels drets i de les obligacions en matèria de consum a totes les persones consumidores i de tramitar les seves consultes, queixes, reclamacions, denúncies o peticions d'arbitratge.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor té per objectiu informar i assessorar dels drets i obligacions en matèria de consum i de serveis a tots els consumidors i consumidores. Garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de consum, rep i canalitza les denúncies, queixes i reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes i informa i forma en matèria de consum.

.

Qui pot fer les consultes

Qualsevol consumidor final ja sigui persona física o jurídica (comerç o empresa) que adquireixi i compri un producte o contracti un servei
per al seu ús particular o col·lectiu.

.

Què s'hi pot consultar?

S'hi pot consultar qualsevol tema en matèria de consum, excloent els que estan o han estat sotmesos a la via judicial, les qüestions privades o les que siguin d'àmbit penal.

Exemples dels temes que s'hi tracten:

 • Habitatge: compra, lloguer (només qüestions relacionades amb l'increment), etc.
 • Entitats bancàries: comissions, targetes de crèdit, etc.
 • Assegurances: rescissions de pòlisses, cobertures, reclamacions, etc
 • Serveis a la llar: paletes, pintors, fusters, etc.
 • Serveis professionals: reparacions dels electrodomèstics, etc.
 • Compres en rebaixes, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d'establiments comercials....
 • Transport.
 • Altres

.

Què fa l'OMIC?
 • Recepció i tramitació de queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
  En el cas de desavinences amb un establiment o prestador de servei cal demanar-li el full oficial de reclamació queixa i denuncia
  I presentar-lo en el registre d'entrada de l'Ajuntament..
 • Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els drets i obligacions i les formes d'exercir-los. Per qualsevol consulta en matèria de consum podeu demanar cita prèvia a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.. Gestió de les reclamacions mitjançant la mediació en matèria de consum. A vegades la mediació pot ser la millor solució per resoldre els conflictes entre consumidors i empresaris. Per demanar la mediació de l'OMIC, en matèria de consum, cal adreçar un escrit detallant les causes del conflicte i/o demanar cita previa Amb els tècnics de consum a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 • Inspeccions informatives en matèria de consum.
  • Posar a l'abast del mercat (els establiments) aquelles eines que serveixin per millorar les relacions de consum entre consumidors i empresaris. Explicar als empresaris quines lleis els afecten, si compleixen o no i com ho poden millorar.
  • Realitzar actuacions mitjançant campanyes informatives amb el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Fomentar l'educació i la formació en consum.
  • Informar i educar a diferents sectors de la població dels drets i deures que tenen com a consumidors i usuaris mitjançant xerrades, activitats i tallers. Aquest projecte està pensat per a joves, persones grans i empresaris del municipi.

.

On podeu trobar més informació?

Agència Catalana del Consum Institut Nacional de Consum Portal del client bancari Direcció General d'Assegurances i fons de pensions Direcció General d'Aviació Civil Secretaria de Estado de Telecomunicación y para la sociedad de la información

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: OAC - Carrer del Nord, 60
Horari:
dimarts i dijous tarda de 15 a 18.30h i divendres matí de 9.30 a 13.30h (amb cita prèvia)
Correu-e: omic@premiademar.cat
Telèfon: 937417400

Bústia ciutadana

Notícies, informació i avisos:
 
 
Obsolescència programada

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que, segons calcula la Comissió Europea, anualment es generen a la Unió 35 milions de tones de desaprofitaments que es podrien evitar.Més informació...

Compres Black Friday
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que el divendres 24 de novembre serà el Black Friday. Davant d'aquest data, l'OMIC recomana preparar per endavant una llista amb aquells productes que es necessiten i tenir clar què es pot gastar.Més informació...
Varetes de cotó
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que des del mes de juliol estan prohibits els productes d'un sol ús a tota la Unió Europea. Més informació...
Passatgers a un avió

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que la ciutadania té un seguit de drets davant de situacions d'overbooking per part de les companyies aèries.Més informació...

Trucada telefònica
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que les empreses domiciliades a l'estat espanyol ja no poden fer trucades amb finalitats comercials o de publicitat sense consentiment.Més informació...
 
^