Consum - OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei públic encarregat d'assessorar, orientar i informar dels drets i de les obligacions en matèria de consum a totes les persones consumidores i de tramitar les seves consultes, queixes, reclamacions, denúncies o peticions d'arbitratge.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor té per objectiu informar i assessorar dels drets i obligacions en matèria de consum i de serveis a tots els consumidors i consumidores. Garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de consum, rep i canalitza les denúncies, queixes i reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes i informa i forma en matèria de consum.

.

Qui pot fer les consultes

Qualsevol consumidor final ja sigui persona física o jurídica (comerç o empresa) que adquireixi i compri un producte o contracti un servei
per al seu ús particular o col·lectiu.

.

Què s'hi pot consultar?

S'hi pot consultar qualsevol tema en matèria de consum, excloent els que estan o han estat sotmesos a la via judicial, les qüestions privades o les que siguin d'àmbit penal.

Exemples dels temes que s'hi tracten:

 • Habitatge: compra, lloguer (només qüestions relacionades amb l'increment), etc.
 • Entitats bancàries: comissions, targetes de crèdit, etc.
 • Assegurances: rescissions de pòlisses, cobertures, reclamacions, etc
 • Serveis a la llar: paletes, pintors, fusters, etc.
 • Serveis professionals: reparacions dels electrodomèstics, etc.
 • Compres en rebaixes, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d'establiments comercials....
 • Transport.
 • Altres

.

Què fa l'OMIC?
 • Recepció i tramitació de queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
  En el cas de desavinences amb un establiment o prestador de servei cal demanar-li el full oficial de reclamació queixa i denuncia
  I presentar-lo en el registre d'entrada de l'Ajuntament..
 • Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els drets i obligacions i les formes d'exercir-los. Per qualsevol consulta en matèria de consum podeu demanar cita prèvia a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.. Gestió de les reclamacions mitjançant la mediació en matèria de consum. A vegades la mediació pot ser la millor solució per resoldre els conflictes entre consumidors i empresaris. Per demanar la mediació de l'OMIC, en matèria de consum, cal adreçar un escrit detallant les causes del conflicte i/o demanar cita previa Amb els tècnics de consum a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 • Inspeccions informatives en matèria de consum.
  • Posar a l'abast del mercat (els establiments) aquelles eines que serveixin per millorar les relacions de consum entre consumidors i empresaris. Explicar als empresaris quines lleis els afecten, si compleixen o no i com ho poden millorar.
  • Realitzar actuacions mitjançant campanyes informatives amb el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Fomentar l'educació i la formació en consum.
  • Informar i educar a diferents sectors de la població dels drets i deures que tenen com a consumidors i usuaris mitjançant xerrades, activitats i tallers. Aquest projecte està pensat per a joves, persones grans i empresaris del municipi.

.

On podeu trobar més informació?

Agència Catalana del Consum Institut Nacional de Consum Portal del client bancari Direcció General d'Assegurances i fons de pensions Direcció General d'Aviació Civil Secretaria de Estado de Telecomunicación y para la sociedad de la información

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Horari: dimarts i dijous tarda de 15h a 19h i divendres matí de 9.30h a 13.30h (amb cita prèvia)

Bústia ciutadana

Notícies i avisos:
 
 
Noves factures de l'electricitat
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que el dia 1 de juny va entrar en vigor la nova estructura tarifària de l'electricitat. Es tracta d'un canvi regulat per llei, al qual s'han d'adaptar totes les comercialitzadores.Més informació...
Noves factures de l'electricitat
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que el dia 1 de juny va entrar en vigor la nova estructura tarifària de l'electricitat. Es tracta d'un canvi regulat per llei, al qual s'han d'adaptar totes les comercialitzadores.Més informació...
OMIC. Assegurances
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que hi ha un seguit de conceptes bàsics que s'han de tenir presents a l'hora de contractar els serveis d'una companyia d'assegurances, i també durant la vigència del contracte.Més informació...
Targetes revolving

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) alerta dels problemes de sobreendeutament que poden derivar-se de l'ús de les targetes de crèdit revolving.Més informació...

Botiga de roba
L'OMIC informa que quan es fan compres en establiments presencials, els canvis i devolucions només són obligatoris quan el producte no està en bon estat o bé l'establiment anuncia que accepta fer-los com a deferència comercial.Més informació...
Bombeta elèctrica
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que per ser considerat consumidor vulnerable, i poder accedir a la prestació del bo social elèctric, només cal presentar una declaració responsable del titular.Més informació...
OMIC
Un dels serveis municipals que manté l'assistència presencial, tot i les restriccions motivades per la crisi sanitària, és l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.Més informació...
 
^