Oficina d'Atenció Ciutadana

OAC 360

Tràmits Online

Demana Cita Prèvia amb l'OAC

Pagament de tributs derivats a l'ORGT


Horari d'hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):

 • De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores. (preferentment amb Cita Prèvia).
 • Dimarts i dijous de 14 a 18:30 hores (preferentment amb Cita Prèvia).

Horari d'estiu (del 16 de juny al 15 de setembre), Setmana Santa (del 3 al 14 d'abril de 2023 ) i Nadal (del 25 de desembre al 7 de gener de 2024)

 • De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores. (preferentment amb Cita Prèvia).

.

L'atenció telemàtica permet a la ciutadania accedir, mitjançant la signatura electrònica, als tràmits i gestions que es detallen a l’Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), evitant desplaçaments innecessaris. L'atenció presencial es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a l'entrada de l'edifici de les dependències municpals, al carrer del Nord, 60 (demanar cita prèvia)

.

Nota informativa llei 39-2015

Nota informativa llei 39-2015

CATCert certifica que en data 17-11-2017 14:16:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 33.06 kB

.

Serveis i tasques

.

Informació i tramitació Presencial / Telemàtica / Telefònica

 • Informació general de tots els tràmits i gestions per millorar i agilitzar la relació dels ciutadans amb l'administració municipal.
 • Registre entrada / sortida (segons estableix la llei 39/2015)

 • Atenció presencial i telemàtica per la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.
 • Facilitem la presentació de documents adreçats a altres administracions (Intercomunicats)
 • Gestió del padró municipal
  • Inscripció d'altes al padró municipal d'habitants.
  • Modificacions per canvis de domicili i dades personals.
  • Renovacions inscripcions padronals estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
  • Confirmació de residència estrangers comunitaris o no comunitaris amb residència permanent.
  • Tramitació d'expedients de certificats històrics de residència i convivència.
  • Tramitació d'expedients de baixes d'ofici de la inscripció en el padró municipal d'habitants.
  • Expedició de volants de residència i convivència.
 • Expedició de certificats
  • Certificats dades padró d'habitants.
  • Certificats d'Unions estables de parella.
  • Certificats Recursos Humans.
  • Certificats Urbanístics.
  • Certificats d'Activitats.
  • Certificats de Serveis Econòmics.
  • Certificats de Béns.
  • Certificats de Serveis Centrals.
  • Certificats Policia Local.
  • Certificats de Medi Ambient.
  • Certificats de Cadastre.

.

Eleccions

Organització i coordinació de tots els processos electorals (segons el que estableix la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General)

.

Registre d'ANImals de COMpanyia (ANICOM)

Comprovació de la documentació i introducció de dades a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya

.

Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC)

Entra al Servei de Consum

 

.

Responsables Polític:Rafa Navarro

Tècnic:Alicia Hernández

.

+informació

Adreça: Carrer del Nord, 60.
Telèfon: 93 741 74 00
Fax: 93 741 74 25
Correu-e: oac@premiademar.cat

Bústia Ciutadana

 
 
^