Alcaldia
Salutaciˇ de l'alcalde
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Com a alcalde de PremiÓ de Mar us dono la benvinguda a aquesta pÓgina web pensada perquŔ pugueu accedir fÓcilment a la informaciˇ municipal. Des de l'Ajuntament treballem dia a dia perquŔ aquest sigui un canal d'informaciˇ, per˛ tambÚ una eina de comunicaciˇ, de proximitat i de transparŔncia, de rendiciˇ de comptes de la nostra gestiˇ amb tots vosaltres.

Un dels meus objectius principals Ús millorar l'atenciˇ ciutadana des de tots els Ómbits, tambÚ a travÚs d'aquesta pÓgina web. El meu prop˛sit Ús que aquÝ hi pugueu trobar tota la informaciˇ referent als serveis i en l'actualitat del nostre municipi. Per˛ hem d'anar mÚs enllÓ i tambÚ volem que aquÝ hi trobeu un canal de comunicaciˇ eficient per poder dir la vostra sobre aquells temes que us preocupen del nostre municipi. El meu compromÝs Ús donar-vos resposta al mÚs aviat possible.

Com a part d'aquest compromÝs, disposem d'un canal de comunicaciˇ via whatsapp que permet que la ciutadania es pugui adrešar directament a mi per a qualsevol tipus de consulta, queixa o suggeriment, i tambÚ de la b˙stia ciutadana, des de la qual donarem resposta als vostres comentaris, suggeriments o queixes.

M'agradaria comptar amb tots vosaltres i per aix˛ us animo a fer ˙s d'aquests canals. PerquŔ entre tots, ciutadania, entitats i Ajuntament puguem fer un PremiÓ de Mar millor.

Miquel └ngel MÚndez

Whatsapp de l'AlcaldeB˙stia ciutadana

Les competŔncies de l'alcalde sˇn les segŘents:
 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administraciˇ municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissiˇ de govern i dequalsevol altre ˛rgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquŔ es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconŔixer obligacions en els lÝmits de la seva competŔncia, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcciˇ superior de tot el personal de la corporaciˇ.
 • Exercir la direcciˇ superior de la policia municipal, i tambÚ nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgŔncia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en el cas de catÓstrofe o d'infortunis p˙blics o de greu perill d'aquests, les mesures necessÓries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediŔncia a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en quŔ la facultat (substituir per: quan) s'atribueixi a altres ˛rgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del lÝmit general aplicable a la contractaciˇ directa, d'acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicŔncies, quan aixÝ ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislaciˇ assigna al municipi i no atribueix a altres ˛rgans municipals.
 • Nomenar els tinents d'alcalde.
^