Portada Àrea d'Organització Regidoria d'Hisenda
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidoria d'Hisenda

Serveis i tasques
 • Intervenció: Control i fiscalització interna respecte de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la comptabilitat.
 • Tresoreria: Gestionar els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l´entitat local, tant per operacions pressupostàries com per extrapressupostàries i la prefectura dels serveis de recaptació.
 • Gestió Tributària: Procediment integrat per totes les activitats tendents a quantificar i determinar el deute tributari i no tributari així com la comprovació mitjançant la inspecció.
 • Direcció dels serveis econòmics: Assessorament i realització de treballs econòmics, financers i pressupostaris.
 • Gestió de compres: Realitza totes les activitats relacionades amb les adquisicions de béns que l´entitat necessita per tal de complir amb els seus objectius.

.

Intervenció
 • Control intern respecte a la gestió econòmica de l´entitat, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils en les funcions interventora, funció de control financer i funció de control d´eficàcia.
 • Funció comptable
 • Registre auxiliar de factures en paper i electròniques.
 • Emissió dels informes trimestrals de morositat.
 • Confecció de la liquidació del pressupost.
 • Formació del Compte General.
 • Remissió de les dades econòmiques als diferents organismes.

.

Tresoreria
 • Realització dels pagaments i dels ingressos pressupostaris i no pressupostaris
 • Confeccionar el Pla de Tresoreria
 • Gestió amb les entitats financeres
 • Realitzar els arquejos de fons.

.

Gestió tributària

.

Direcció de Serveis Econòmics
 • Elaboració del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Execució del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Relació de proveïdors amb els que es contracti per un import superior superiors a 18.000,00€ Link Publicitat Activa
 • Relació de les subvencions atorgades per l´entitat. Link Publicitat Activa
 • Elaboració de modificacions pressupostàries. Link Publicitat Activa
 • Assessorament en els aspectes econòmics, financers i patrimonials.

.

Gestió de compres
 • Gestió dels subministraments de béns fungibles, mobiliari d´oficina i material no inventariable.
 • Recepció i identificació dels lliuraments
 • Inspecció dels materials comprats
 • Custòdia i lliurament de béns i equips
 • Prospeccions de mercat per satisfer les necessitats de l´Ajuntament.
 • Selecció de proveïdors
 • Negociació de compres
 • Interlocutors amb els comercials de les empreses que ofereixen els seus béns i/o serveis a l´Ajuntament.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417400
Correu-e: serveiseconomics@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

Destaquem:
 
 
Imatge del ple de l'Ajuntament de Premià de Mar
El ple municipal ordinari del mes de febrer va rebutjar el projecte de pressupost municipal pel 2019 que havia presentat el govern i que pujava a 27.901.855 €.Més informació...
 
^