Portada Entitats Municipals Primilia Serveis
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Primilia Serveis
Primilia Serveis

La Societat Premià Serveis Municipals, S.L.U, amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS es constitueix per l'Ajuntament de Premià de Mar com a societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa de serveis urbanístics i municipals.

Entrar a la Seu Electrònica - Transparència- Primilia Serveis

Forma part del seu objecte social la realització de les funcions d´àmbit municipal que li siguin encomanades per l'Ajuntament de Premià de Mar relacionades amb:

  • Promoció, gestió i execució urbanística; remodelació o reforma de zones urbanes i realització d'obres urbanes; redacció de plans urbanístics, projectes d'urbanització i d'obres  i tots aquells instruments i documents d'ordenació i gestió urbanística que es contemplen a la legislació; promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles; manteniment elements públics; gestió d'instal•lacions energètiques; gestionar l'adquisició de mobiliari i material d'oficina.
  • Gestió dels mitjans de comunicació pública. Promoció d'espectacles, festes i actes esportius
  • Gestió de transports, gestió i explotació d´ aparcaments i  dels espais d'aparcament sota control horari (zona blava)
  • I, en general, gestió i explotació de tot tipus de serveis públics que li siguin encomanats.

RESPONSABLES

Polític:Alcalde

Gerent:Laure Gutiérrez

T╚CNICS

Tècnic d'Administració

Miguel Àngel González

+ INFORMACIË

Gerència de PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U.
Tel. 93 741 74 01 ext. 2004

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^