Portada Entitats Municipals Primilia Serveis
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Primilia Serveis
Primilia Serveis

La Societat Premià Serveis Municipals, S.L.U, amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS es constitueix per l´Ajuntament de Premià de Mar com a societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa de serveis urbanístics i municipals.

Entrar a la Seu Electrònica - Transparència- Primilia Serveis

Forma part del seu objecte social la realització de les funcions d´àmbit municipal que li siguin encomanades per l´Ajuntament de Premià de Mar relacionades amb:
  • Promoció, gestió i execució urbanística; remodelació o reforma de zones urbanes i realització d´obres urbanes; redacció de plans urbanístics, projectes d´urbanització i d´obres  i tots aquells instruments i documents d´ordenació i gestió urbanística que es contemplen a la legislació; promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles; manteniment elements públics; gestió d´instal•lacions energètiques; gestionar l´adquisició de mobiliari i material d´oficina.
  • Gestió dels mitjans de comunicació pública. Promoció d´espectacles, festes i actes esportius
  • Gestió de transports, gestió i explotació d´ aparcaments i  dels espais d´aparcament sota control horari (zona blava)
  • I, en general, gestió i explotació de tot tipus de serveis públics que li siguin encomanats.

RESPONSABLES

Polític:

Alcalde

Gerent:

Jordi Lluch

TÈCNICS

Tècnic d'Administració

Miguel Àngel González

+ INFORMACIÓ

Gerència de PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U.
Tel. 93 741 74 01 ext. 2004

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^