Alcaldia
Salutaciˇ de l'alcalde
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Un dels principals compromisos de les administracions locals Ús el de la proximitat amb la ciutadania. ╔s per aix˛ que a travÚs d'aquest web trobareu tota la informaciˇ relacionada amb l'actualitat del nostre municipi i dels serveis que ofereix l'Ajuntament. Alhora, volem comptar amb la vostra participaciˇ i tambÚ hi trobareu un canal per poder realitzar els vostres trÓmits i per interactuar-hi, fent-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments o les vostres queixes. 

Tant des del web com des del Portal de TransparŔncia tambÚ posem a la vostra disposiciˇ totes les dades i els continguts d'informaciˇ p˙blica com ara l'organitzaciˇ i l'estructura administrativa, la gestiˇ econ˛mica i la gestiˇ administrativa, sense oblidar el retiment de comptes. 

Us convido doncs a accedir al web municipal de PremiÓ de Mar, a fer-vos-el vostre, a participar-hi i a fer-nos arribar les vostres opinions. I, si voleu, a travÚs d'aquest web tambÚ podeu donar un cop d'ull a les xarxes socials de l'Ajuntament, on trobareu informaciˇ constant i actualitzada sobre el dia a dia de la nostra vila. 

Les competŔncies de l'alcalde sˇn les segŘents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administraciˇ municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissiˇ de govern i dequalsevol altre ˛rgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquŔ es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconŔixer obligacions en els lÝmits de la seva competŔncia, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcciˇ superior de tot el personal de la corporaciˇ.
 • Exercir la direcciˇ superior de la policia municipal, i tambÚ nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgŔncia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en el cas de catÓstrofe o d'infortunis p˙blics o de greu perill d'aquests, les mesures necessÓries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediŔncia a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en quŔ la facultat (substituir per: quan) s'atribueixi a altres ˛rgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del lÝmit general aplicable a la contractaciˇ directa, d'acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicŔncies, quan aixÝ ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislaciˇ assigna al municipi i no atribueix a altres ˛rgans municipals.
 • Nomenar els tinents d'alcalde.

Regidories no delegades

^