Portada Àrea de Territori Regidoria de Policia
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidoria de Policia

Serveis i Tasques

.

Policia comunitària o de proximitat
 • Comunicació d'anomalies de titularitat municipal als departaments corresponents
 • Comunicació empreses de prestació de servei públic d'anomalies detectades (subministraments d'aigua, electricitat, gas)
 • Auxili i protecció de persones en situació de risc (persones d'edat avançada, menors extraviats, etc…)
 • Auxili en general a conductors
 • Col·laboració amb personal sanitari i de serveis de teleassistència
 • Manteniment en lloc tancat d'animals de companyia extraviats o abandonats fins arribada de protectora d'animals
 • Atenció primària a persones en risc d'exclusió social
 • Tramitació primera expedició i renovació del document nacional d'identitat

.

Policia administrativa
 • Aplicació d'ordenances municipals
 • Lliurament de notificacions.
 • Tramitació de denúncies voluntàries (presentades per particulars)
 • Inspecció d'establiments comercials
 • Verificació de l'existència de llicències per obres
 • Emissió d'informes per a persones físiques o jurídiques amb raó d'un servei policial
 • Tramitació de llicències d'armes d'aire comprimit, airsoft i paint-ball

.

Policia de trànsit
 • Protecció d'entrada i sortida escolar
 • Intervenció en accidents de trànsit
 • Investigació d'accidents de trànsit
 • Informes a companyies asseguradores o jutjats per accidents de trànsit
 • Ordenació del trànsit amb motiu d' emergències o calamitats o per esdeveniments culturals/esportius/tant públics com privats celebrats a la via pública
 • Gestió del dipòsit municipal de vehicles
 • Gestió de vehicles abandonats
 • Gestió de vehicles per precintes judicials o administratius
 • Ordenació del trànsit
 • Campanyes específiques d'alcoholèmia-drogues, sorolls, casc-cinturó, telefonia mòbil
 • Gestió de reserves d'estacionament per a mudances
 • Estudis de millora de la senyalització
 • Educació viària i parc de trànsit per a alumnes

.

Policia de seguretat
 • Mediació en conflictes privats
 • Seguiment i control de penes de localització permanent (arrest domiciliari)
 • Protecció d'edificis i espais públics
 • Protecció de personalitats
 • Protecció de bens en general
 • Intervencions en incendis (establiment de zones de seguretat i protecció de persones)
 • Acompanyament de manifestacions durant el recorregut establert
 • Vigilància de zones amb gran concentració de persones (mercat setmanal, actes festius)
 • Custòdia de vehicles recuperats per robatori
 • Intervenció de substàncies prohibides i objectes perillosos
 • Intervenció en casos de violència domèstica o de gènere
 • Intervenció en delictes contra el patrimoni i/o les persones

.

Policia judicial
 • Tramitació de denúncies per fets penals
 • Citacions
 • Esbrinaments de domicilis
 • Assegurament (custòdia?) d'efectes i/o proves judicials
 • Tasques d'investigació primària per a transmetre a unitats especialitzades
 • Atestats per accidents greus o molt greus de trànsit
 • Atestats per delictes contra la seguretat vial (alcoholèmies, conducció temerària, conducció sense punts o sense permís, etc…)
 • Assignació de treballs a penats per via judicial a la prestació de serveis en benefici de la comunitat

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Ramon Llull, 41
Telèfon: 937417422
Correu-e: policia@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores (oficines) 24 hores (servei)

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^