Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
22 JULIOL 2019

El proppassat 19 de juliol va entrar en vigor la suspensió temporal de noves llicències per a pisos turístics amb motiu de l'aprovació inicial del Pla especial de regulació de l'activitat d'habitatges d'ús turístic al municipi de Premià de Mar que ha posat en marxa l'Ajuntament. La suspensió de la tramitació i de l'atorgament de llicències serà vigent fins a l'aprovació definitiva del pla o com a màxim pel termini d'un any.

Cal recordar que al mes de maig de 2018, l'Ajuntament ja va suspendre durant el termini d'un any la tramitació de les llicències mentre s'elaborava la normativa per regular aquesta activitat des del punt de vista urbanístic. Donat que aquella moratòria havia caducat i no era possible prorrogar-la i que l'ordenança tipus que preveu impulsar el Consell Comarcal encara no s'ha elaborat, des de l'Ajuntament s'ha optat per tirar endavant aquest Pla especial, la tramitació del qual permet suspendre les llicències temporalment.