Escut de Premià de Mar
Notes de Premsa
22 JULIOL 2019

El proppassat 19 de juliol va entrar en vigor la suspensió temporal de noves llicències per a pisos turístics amb motiu de l'aprovació inicial del Pla especial de regulació de l'activitat d´habitatges d'ús turístic al municipi de Premià de Mar que ha posat en marxa l'Ajuntament. La suspensió de la tramitació i de l'atorgament de llicències serà vigent fins a l´aprovació definitiva del pla o com a màxim pel termini d´un any.

Cal recordar que al mes de maig de 2018, l´Ajuntament ja va suspendre durant el termini d'un any la tramitació de les llicències mentre s´elaborava la normativa per regular aquesta activitat des del punt de vista urbanístic. Donat que aquella moratòria havia caducat i no era possible prorrogar-la i que l´ordenança tipus que preveu impulsar el Consell Comarcal encara no s´ha elaborat, des de l´Ajuntament s´ha optat per tirar endavant aquest Pla especial, la tramitació del qual permet suspendre les llicències temporalment.