Escut de Premià de Mar
Informació
13 MAIG 2024

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que, segons calcula la Comissió Europea, anualment es generen a la Unió 35 milions de tones de desaprofitaments que es podrien evitar, aparells que no funcionen i que es llencen a les escombraries quan podrien ser reparats.

Per això, ben aviat, la UE obligarà els fabricants a oferir la possibilitat de reparació de tots els productes i peces de recanvi a preus raonables. Les institucions europees s'han proposat reduir el volum de residus que es generen, i una de les vies per a aconseguir-ho és potenciar l'economia circular i acabar amb l'obsolescència programada, és a dir, quan un producte té per defecte un final de la seva vida útil planificat. Aquest és l'objectiu de la llei europea sobre l'anomenat dret a reparar que el mes passat va ratificar el Parlament Europeu i que es preveu que entri en vigor en els pròxims dies.

Els principals punts de la nova normativa són els següents:

  • L'obligació a reparar: les empreses estaran obligades a oferir serveis de reparació als consumidors quan un producte en garantia s'hagi de reparar. A més, hauran d'informar-los que se'ls reconeix aquest dret. I, encara que hagi expirat el termini de garantia legal, els fabricants hauran d'arreglar tot el que tècnicament sigui possible. Això afecta a tota mena d'electrodomèstics, com ara rentadores, aspiradores o rentavaixelles, i es preveu que la llista d'aquests productes es vagi actualitzant. A més, quan un producte espatllat durant el període de garantia i hagi estat arreglat pel mateix fabricant, passarà a tenir un any més de garantia legal. Així mateix, els usuaris que ho desitgin podran demanar un dispositiu substitutori mentre el seu estigui en el taller.
  • Peces de recanvi oficials a preus raonables: els fabricants hauran de posar a la disposició dels usuaris i dels tallers independents peces de recanvi i les eines necessàries per a arreglar els seus productes a un preu raonable. Les empreses tampoc podran impedir en cap cas l'ús com a eines de recanvi de peces de segona mà o que hagin estat creades amb impressores 3D per tallers de reparació que són independents. En aquest sentit, els tallers oficials no podran negar-se a reparar un producte únicament per motius econòmics o perquè anteriorment hagi estat arreglat per tercers.
  • Informació per triar: la Unió Europea posarà a disposició dels consumidors una plataforma perquè puguin comparar preus entre els diferents tallers que tenen a mà, puguin saber quin és el defecte del seu producte i, entre altres, quant temps pot trigar la reparació. D'aquesta manera, es pretén que els usuaris puguin triar quina és l'opció que consideren més adequada.

Des de l'OMIC es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d'aquest servei també es poden promoure altres tipus d'accions en relació amb la defensa dels drets del consumidor. Cal demanar cita prèvia a través del web municipal o bé trucant al 93 741 74 00.