Pla d'actuació municipal 2019-2023
Eliminació cablejat aeri: realitzar una auditoria
Requeriment a les companyies per soterrar o canalitzar el cablejat
Imprimir
Pla d'actuació municipal 2019-2023
 
Assoliment: 0%Grau d'assoliment
^