Escut de Premià de Mar
 
Notes de Premsa
12 SETEMBRE 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar està elaborant una nova ordenança per regular les relacions de convivència entre les persones, fomentar i impulsar el  civisme entre la ciutadania i garantir un ús adequat de l’espai públic.

L’ordenança municipal de Convivència Ciutadana vigent va ser aprovada el juliol de 2004 i modificada el març de 2008. Des d’aleshores s’han generat noves situacions i circumstàncies que poden afectar el manteniment de l’espai públic, al civisme i a la convivència ciutadana,  i per tant es fa necessària una actualització d’aquesta ordenança.

Entre les novetats de l’ordenança cal destacar la incorporació d’un programa de mesures alternatives per a les sancions que s’aplicarien en cas de conductes que no respectin el civisme, la convivència o l’ús adequat de l’espai públic. L’ordenança vigent ja contempla aquesta possibilitat però només per a persones menors d’edat. Al document per a l’elaboració de la nova ordenança també es preveu per a majors d’edat.

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’ordenança, tothom que ho vulgui pot fer aportacions a través del portal de Govern Obert.  Pròximament es farà un taller de participació ciutadana per completar el procés participatiu.

Ordenança civisme