Portada PremiÓ Energia Altres Bonificacions
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Bonificacions

ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.1 Article 5.2
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.5 Article 6.2.b
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.3 Article 5.3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

COM SOL·LICITAR-HOSol·licitud a través de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) , un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació:

  • Via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) > Tràmits i pagaments >  Presentació d'escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l'ORGT > Presentació d'instàncies o recursos de tributs
  • Presencialment, sol·licitant cita prèvia (només per a persones físiques)
 
 
 
 
Escut Ajuntament PremiÓ de Mar
Premià energia
Edifici Can Roura
Carrer Sant Antoni 21-27 1ª planta
tel: 93 741 74 01 ext 8123
email: ote@premiademar.cat
^