La Propagadora
Portada Empresa, Comerç, Ocupació i Consum Centre d'empreses -
La Propagadora

Qui i com es pot donar d'alta com a usuari/ària al centre d'empreses?
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Qui i com es pot donar d'alta com a usuari/ària al centre d'empreses?

Es pot donar d'alta com a usuari/ària de la Propagadora qualsevol empresa, autònom/a o emprenedor/a de Premià de Mar.

La manera de donar-se d'alta és molt simple.

Els autònoms/es i les empreses han de preparar  la documentació següent: 

1.      En general: (autònoms/es i societats)

  • Alta com a empresa a hisenda (imprès 036 o 037)
  • Alta al Règim especial de treballadors/es autònoms/es
  • Certificat segons no es té cap deute amb hisenda i la Seguretat Social
  • Fitxa de tercers, que ha d'anar omplerta per l'entitat financera amb la qual treballeu.

2.      A més per les empreses societàries (SA, SL, Coop, scp...)

  • Escriptura de constitució
  • Document que n'acrediti el representant legal.

Un cop es tingui aquesta documentació cal entrar al tràmit i presentar telemàticament la sol·licitud amb la documentació requerida.

SOL·LICITUD D'USUARI/ÀRIA AL CENTRE D'EMPRESES LA PROPAGADORA COM A AUTÒNOM/ES O EMPRESA

Per les persones emprenedores, que estan en procés de constituir-se com a empreses, només cal presentar la sol·licitud a l'enllaç juntament amb una declaració responsable i la fitxa de tercers omplerta per la seva entitat financera.

SOL·LICITUD D'USUARI/ÀRIA AL CENTRE D'EMPRESES LA PROPAGADORA COM A EMPRENEDOR/A

Un cop formulada la sol·licitud d'alta com a usuari/ària, al cap d'uns dies, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic on trobarà l'enllaç per accedir a l'espai de reserva de sales on us haureu d'acreditar.

També, en aquest mateix correu es convidarà l'usuari/ària a passar pel Centre d'Empreses la Propagadora per tal d'entregar-li en mà les contrasenyes d'accés al centre i del wifi. 

L'ALTA COM A USUARI/ÀRIA NOMÉS S'HAURÀ DE DONAR UN COP, NO TÉ CAP COST ECONÒMIC I FACULTA PER A LA UTILITZACIÓ, DE FORMA GRATUÏTA, DELS ESPAIS DE LLIURE ACCÉS I PER EFECTUAR LA RESERVA DE LES SALES 24 HORES AL DIA 365 DIES L'ANY

 
 
 
 
^