Altres serveis
  • Assistència tècnica a l'emprenedoria. Tens una idea de negoci? T'ajudem a posar-la en marxa.
  • Cessió d'espais i suport tècnic per a la selecció de personal. Si una empresa necessita personal, els tècnics i les tècniques de “la propagadora” poden realitzar una preselecció amb les persones registrades a la borsa del treball, donar suport tècnic i cedir els espais per a realitzar la selecció.
  • Formació empresarial: en diversos formats, píndoles formatives en línia, formació presencial...
  • Formació en capacitació digital, finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Suport tècnic en la posada en marxa d'una empresa.
  • Domiciliació d'empreses. Preu servei 50 €/mes
 
 
 
 
^