Escut de Premià de Mar
 
Notes de Premsa
07 SETEMBRE 2016

Es farà a les 19.30 al Centre Cívic i servirà per presentar i debatre  la diagnosi sobre el pla

Aquest mes de setembre comença el procés perquè les entitats i la ciutadania puguin dir la seva i fer aportacions al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que l’Ajuntament està promovent, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Els PMUS són una eina per a la planificació de la ciutat que  persegueix objectius força transversals: millorar la qualitat de l'espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la contaminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària i optimitzar els serveis i infraestructures del transport. L’objectiu d’ aquest pla és definir quines estratègies i accions s’han de desenvolupar a Premià de Mar els propers anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador. En aquest sentit, cal tenir en compte que la mobilitat inclou els desplaçaments a peu, en vehicle privat, el transport públic col·lectiu o en bicicleta, els aparcaments, la seguretat viària o la qualitat ambiental de la ciutat.

En tots aquests temes, la ciutadania hi té molt a dir. Per aquest motiu, dijous dia 15 a les 19.30 es farà al Centre Cívic una sessió oberta a tothom durant la qual es presentarà i debatrà la diagnosi del Pla de Mobilitat. Aquesta diagnosi permetrà conèixer els  tipus de desplaçaments dels usuaris de vehicles privats,  bicicletes i transport públic, el nombre de vianants i quina és la seva mobilitat,  així com les opcions d’aparcament als diferents barris. Un cop incorporades les aportacions de la ciutadania, es farà una diagnosi final i unes primeres propostes de millora que seran sotmeses a un segon debat.

Acte participatiu Pla Mobilitat