Nova línia de finançament del Govern Central per fer front al lloguer de l'habitatge habitual
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
01 MAIG 2020

El Govern Central ha posat en marxa una línia de finançament perquè les persones en situació de vulnerabilitat puguin fer front al lloguer de l'habitatge habitual. El préstec s'ha de sol·licitar abans del 30 de setembre a les entitats bancàries i els requisits per poder-lo obtenir són els següents:

  • Que la personsa llogatera o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectada per una circumstància que impliqui una reducció d'ingressos, per passar a estar en situació d'atur, per estar afectada per un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) , per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d'ingressos com a conseqüència de l'expansió de l'COVID-19.
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no arribi al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM).
  • Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import de el cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixe i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l'habitatge habitual que correspongui satisfer a la persona llogatera, referits a el període d'un mes.

Més informació al següent enllaç

^