Trobarem solucions perquè les dificultats econòmiques i socials no siguin un obstacle per a la pràctica esportiva o el lleure educatiu i cultural
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.094) Ajudes a persones amb dificultats econòmiques i socials perquè puguin fer esport, afavorint que l'esport estigui a l'abast de tota la ciutadania
    (PPS.046) Potenciar activitats i obrir línies d'ajuts per garantir l'accessibilitat a activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu fora de l'horari lectiu
    (PPS.071) Signatura de convenis dins l´àmbit esportiu, cultural i de lleure per possibilitar-hi l'accés d'infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i risc social

^