Crearem una targeta social alimentària per a famílies vulnerables
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.013) Creació d'una targeta social municipal. Implantar amb caràcter urgent una targeta social municipal a través de la qual es canalitzi el pagament de les ajudes econòmiques temporals d'especial necessitat d'alimentació destinada a pal·liar la crisi social pel COVID-19. Aquesta targeta ha de constituir un mitjà de pagament admissible en qualsevol establiment d'alimentació, inclòs el petit comerç de la ciutat per a l'adquisició de productes d'alimentació d'higiene i primera necessitat.

^