Concedirem ajuts municipals al lloguer per combatre les conseqüències habitacionals de la COVID-19
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.014) Reforçar amb ajudes municipals transitòries les ajudes al lloguer existents en el Pla Estatal d'Habitatge adreçades a l'emergència habitacional per a pal·liar els efectes de la COVID-19

^