Incentivarem el lloguer amb reducció de l'IBI per aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat just
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • (PPS.019) Incentivar el lloguer amb una reducció del 80% de l'impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l´índex de referència de preus de lloguer de Catalunya
    (PPS.009) Incentius fiscals o ajuts directes perquè els propietaris ofereixin els seus immobles a través d'una borsa de lloguer social

^