*Mesura urgent* Impulsarem un pla d'allotjament d'urgència per als sense sostre
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.039) Que, davant de possibles confinaments nocturns, l'Ajuntament elabori un pla per als sense sostre. Incloent un recurs mancomunat per afrontar les situacions d'emergència residencial de persones sense llar (PPS.067) Impulsar un projecte d'allotjament d'urgència

^