*Mesura urgent* Crearem una dotació d'habitatges per a l'emergència habitacional
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 25%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.040) Crear una dotació d'habitatges per a l'emergència habitacional

^