Crearem la figura de l'agent energètic com a assessor per a l'estalvi energètic i contra els abusos
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 10%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.042) Implementació de la figura de l'agent energètic per assessorar en estalvi d'energia i situacions d'abusos

^