Crearem un programa d'ajuts per combatre la pobresa energètica i pagar deutes de subministres i consums
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.064) Convocar ajuts de pobresa energètica per pagar deutes de subministres i cobrir imports de subministraments bàsics
    (PPS.065) Crear programa de pobresa energètica: llums led, escalfadors, persianes,...

^