Reorientarem el suport municipal a les associacions de gent gran per millor la prevenció i detecció de riscos i crear més activitats per als usuaris
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.018) Desenvolupar un nou model de suport a les associacions de gent gran, millorant la prevenció i detecció de riscos i la creació de més activitats per als usuaris

^