*Mesura urgent* Crearem un pla municipal per a la reparació de l'esquerda digital entre les famílies vulnerables
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.063) Crear un servei de gestió i tramitació per a famílies vulnerables per mitigar l'esquerda digital (per tramitar bo social, ajuts, ...).
    (PPS.078) Impulsar un pla per a la reducció de l'esquerda digital amb programes d'ajuda de connexión wifi a famílies vulnerables perquè els menors puguin reforçar la seva educació i seguiment de les classes, fomentant el suport socioeducatiu vinculat a les noves tecnologies.
    (PPS.033) Suport presencial, telefònic i electrònic per donar suport a les persones que pateixen l'esquerda digital

^